Προσωπικό της ΕΜΥ

Η Υπηρεσία μας στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Οι Αξιωματικοί Μετεωρολόγοι είναι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων, ενώ οι Πολιτικοί υπάλληλοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Επιπλέον υπάρχει στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ενημερωτών και παρατηρητών Μετεωρολόγων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος υπάρχει στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων (διοικητικό - οικονομικό - τεχνικό) για την γενικότερη υποστήριξη της Υπηρεσίας.

Το σύνολο του προσωπικού της ΕΜΥ ανέρχεται σε 565 άτομα τα οποία στελεχώνουν εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία και όλα τα μετεωρολογικά κλιμάκια και σταθμούς που βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια.