ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGKY 141500Z 17030G40KT 4000 +RA FEW008 FEW016TCU BKN018 15/12 Q0998 RMK BKN080 HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

EBBR 150520Z 25019KT 9999 -SHRA SCT011 BKN037 08/05 Q0994 BECMG NSW=