Ερευνητικές Δραστηριότητες της ΕΜΥ

Α) Συμμετοχή της ΕΜΥ στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα της EUMETNET
 • Μέθοδοι επαλήθευσης
 • ECSN Δίκτυο κλιματολογικών δεδομένων
 • Βελτίωση συστημάτων παρατήρησης του καιρού με τα προγράμματα EUCOS, E-ASAP, PWS, SWS, OBS-INFO.
 • C-SRNWP Λογισμικό αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού.
 • MAP-NWS Επίδραση της ορογραφίας στα μοντέλα πρόγνωσης καιρού.
Β) Η ΕΜΥ συμμετέχει στις παρακάτω ερευνητικές δραστηριότητες του COSMO:
 • Έρευνα για εισαγωγή δεδομένων με τη Nudging ανάλυση
 • Έρευνα για βελτίωση στην αριθμητική πρόγνωση και κυρίως στη μη γραμμική διάχυση και στη χρήση συντενταγμένων διατήρησης μάζας (πυκνότητα ως μεταβλητή).
 • Έρευνα για βελτίωση στη φυσικής του μοντέλου και κυρίως στην επίδραση των νεφών στην ακτινοβολία.
 • Ερμηνεία και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του μοντέλου COSMO.
 • Επαλήθευση του μοντέλου.
 • Έκδοση του μοντέλου και εφαρμογή στο υπολογιστικό σύστημα.
Γ) Άλλες εθνικές ερευνητικές δραστηριότητες:
 • Εξετάσεις παλαιών κυκλογενέσεων στην Ελλάδα για προσδιορισμό της τάξης μεγέθους συνεισφοράς των διαφόρων όρων στη συμμετοχή της κυκλογένεσης.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα παραμετροποίησης φυσικών διεργασιών κοντά στο έδαφος, στην αφομοίωση δεδομένων (LAPS) και στα μη υδροστατικά μοντέλα.
 • Συνεργασία με τον ΕΚΘΕ και την υδρογραφική υπηρεσία στο σύστημα πλωτήρων παρατήρησης του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του ECMWF
 • Πρόγραμμα 0000UTC.
 • Πρόγραμμα πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων (severe weather phenomena project).
 • Πρόγραμμα EPS (Ensemble Prediction System).
 • Wave project.
 • Εποχιακή πρόγνωση του καιρού.
E) Συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων του WMO, μεταξύ των οποίων:
 • PWS
 • Ανταλλαγή πληροφοριών πόλεων
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας των προγραμμάτων του CBS