Πώς διαβάζεται ένας χάρτης καιρού

Α) Χάρτης καιρού επιφάνειας

Ο μετεωρολόγος φέρνοντας τις καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίδια τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης φέρνει τις ισοβαρικές καμπύλες και προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L) και βαρομετρικά υψηλά (H), ως και τις περιοχές με ομαλό βαρομετρικό πεδίο. Στη συνέχεια τοποθετεί τα μέτωπα και εξετάζει τις περιοχές που θα επηρεασθούν από τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα.

Β) Χάρτης καιρού ανώτερης ατμόσφαιρας

Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται σε μετεωρολογικά δεδομένα που καταχωρούνται επί ισοβαρικών επιφανειών 1000hPa, 850hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa, 200hPa και του χάρτη τροπόπαυσης και μεγίστων ανέμων. Σε ένα τέτοιο χάρτη π.χ. ισοβαρικής επιφάνειας 850hPa, ο μετεωρολόγος μετά την ανάλυση του χάρτου με τις ισοϋψείς (καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίσο ύψος των 500hPa) προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L), βαρομετρικά υψηλά, τους αυλώνες χαμηλών πιέσεων και τα Ridge των υψηλών πιέσεων, τις περιοχές ισχυρών ανέμων και τις περιοχές με μεγάλη βαθμίδα στη θερμοκρασία.