ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ / WORLD METEOROLOGICAL DAY

Το κτίριο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World Meteorological Organization) στο κέντρο της Γενεύης / Ελβετίας
Γενικά

Κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) εορτάζει την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στις 23 Μαρτίου 1950. Η Παγκόσμια Μετεωρολογική Ημέρα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου και τιμά την έναρξη ισχύος στις 23 Μαρτίου 1950 της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Παρουσιάζει την ουσιαστική συμβολή των Εθνικών Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Υπηρεσιών στην ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας και γιορτάζεται με δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα που επιλέχθηκαν για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας αντικατοπτρίζουν τοπικά ζητήματα καιρού, κλίματος ή νερού.

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) Prof. Petteri Taalas για την Παγκόσμια Ημέρα μετεωρολογίας 23 Μαρτίου 2021