Εικόνα Radar: 15.06.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-08-25 10:45