ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTS 260020Z VRB03KT 9999 FEW025 17/12 Q1014 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 260030Z 36002KT CAVOK 14/01 Q1017 NOSIG=