ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 240500Z 2406/2506 35010KT 9999 FEW025 BECMG 2414/2416 SCT030=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 240830Z 02001KT 9999 BCFG NSC 02/01 Q1025 NOSIG=