ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2024 13:50 15oC (59.0oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
25/02/2024 13:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 12:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
25/02/2024 12:20 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 11:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 11:20 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 10:50 14oC (57.2oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
25/02/2024 10:20 14oC (57.2oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
25/02/2024 09:50 14oC (57.2oF) 93%
WSW (2400)
2b (4kt)
25/02/2024 09:20 13oC (55.4oF) 100%
WSW (2400)
2b (6kt)
25/02/2024 08:50 14oC (57.2oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
25/02/2024 08:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
25/02/2024 07:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 07:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
25/02/2024 06:50 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours