ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 06:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 06:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
17/10/2019 05:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2019 05:20 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 04:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 04:20 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2019 03:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 03:20 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (4kt)
17/10/2019 02:50 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
17/10/2019 02:20 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
17/10/2019 01:50 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
17/10/2019 01:20 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
17/10/2019 00:50 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
3b (7kt)
17/10/2019 00:20 14oC (57.2oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours