ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 08:20 16oC (60.8oF) 67%
NW (3200)
3b (8kt)
17/10/2021 07:50 15oC (59.0oF) 67%
N (3500)
2b (4kt)
17/10/2021 07:20 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
2b (5kt)
17/10/2021 06:50 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
3b (9kt)
17/10/2021 06:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3300)
3b (10kt)
17/10/2021 05:50 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
3b (10kt)
17/10/2021 05:20 15oC (59.0oF) 67%
NNW (3400)
3b (9kt)
17/10/2021 04:50 14oC (57.2oF) 76%
NNW (3400)
3b (10kt)
17/10/2021 04:20 15oC (59.0oF) 71%
NW (3200)
4b (11kt)
17/10/2021 03:50 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
3b (10kt)
17/10/2021 03:20 13oC (55.4oF) 81%
N (3600)
1b (3kt)
17/10/2021 02:50 15oC (59.0oF) 71%
NW (3200)
3b (10kt)
17/10/2021 02:20 15oC (59.0oF) 71%
NW (3200)
3b (10kt)
17/10/2021 01:50 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
4b (11kt)
17/10/2021 01:20 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours