ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:50 11oC (51.8oF) 100%
ESE (1200)
1b (2kt)
05/12/2020 07:20 10oC (50.0oF) 100%
ESE (1100)
1b (3kt)
05/12/2020 06:50 10oC (50.0oF) 100%
ESE (1200)
1b (3kt)
05/12/2020 06:20 11oC (51.8oF) 93%
SSE (1500)
1b (2kt)
05/12/2020 05:50 11oC (51.8oF) 93%
SSE (1500)
1b (2kt)
05/12/2020 05:20 10oC (50.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2020 04:50 10oC (50.0oF) 100%
E (0900)
1b (2kt)
05/12/2020 04:20 11oC (51.8oF) 93%
E (0900)
1b (2kt)
05/12/2020 03:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 03:20 11oC (51.8oF) 100%
E (1000)
1b (3kt)
05/12/2020 02:50 11oC (51.8oF) 100%
ESE (1100)
1b (2kt)
05/12/2020 02:20 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 01:50 11oC (51.8oF) 100%
SE (1300)
1b (2kt)
05/12/2020 01:20 11oC (51.8oF) 100%
E (0900)
1b (2kt)
05/12/2020 00:50 11oC (51.8oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours