ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/03/2021 00:20 8oC (46.4oF) 87%
S (1900)
1b (2kt)
08/03/2021 23:50 9oC (48.2oF) 87%
SE (1400)
1b (3kt)
08/03/2021 23:20 8oC (46.4oF) 93%
ESE (1200)
1b (3kt)
08/03/2021 22:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
08/03/2021 22:20 9oC (48.2oF) 87%
ESE (1200)
1b (3kt)
08/03/2021 21:50 8oC (46.4oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)
08/03/2021 21:20 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
08/03/2021 20:50 9oC (48.2oF) 81%
SE (1400)
1b (3kt)
08/03/2021 20:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
1b (3kt)
08/03/2021 19:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
08/03/2021 19:20 10oC (50.0oF) 81% CALM
08/03/2021 18:50 10oC (50.0oF) 81%
SE (1300)
1b (2kt)
08/03/2021 18:20 11oC (51.8oF) 76%
E (1000)
2b (4kt)
08/03/2021 17:50 11oC (51.8oF) 76%
E (1000)
1b (3kt)
08/03/2021 17:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours