ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:50 2oC (35.6oF) 51%
NNW (3300)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
05/02/2023 19:20 2oC (35.6oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
05/02/2023 18:50 2oC (35.6oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 18:20 2oC (35.6oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
05/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
05/02/2023 17:20 3oC (37.4oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (17ktG30kt)
05/02/2023 16:50 3oC (37.4oF) 51%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
05/02/2023 16:20 3oC (37.4oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG32kt)
05/02/2023 15:50 3oC (37.4oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG30kt)
05/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG33kt)
05/02/2023 14:50 3oC (37.4oF) 55%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 14:20 3oC (37.4oF) 60%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
05/02/2023 13:50 4oC (39.2oF) 55%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
05/02/2023 13:20 4oC (39.2oF) 51%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/02/2023 12:50 4oC (39.2oF) 55%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (22ktG35kt)

Station Observations for the last 24 hours