ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0600)
3b (7kt)
17/10/2019 07:50 19oC (66.2oF) 72%
ENE (0600)
3b (7kt)
17/10/2019 07:20 18oC (64.4oF) 77%
ENE (0600)
2b (6kt)
17/10/2019 06:50 18oC (64.4oF) 77%
NE (0500)
2b (6kt)
17/10/2019 06:20 17oC (62.6oF) 82%
ENE (0600)
2b (5kt)
17/10/2019 05:50 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0600)
2b (5kt)
17/10/2019 05:20 14oC (57.2oF) 87%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2019 04:50 13oC (55.4oF) 93%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2019 04:20 13oC (55.4oF) 100% CALM
17/10/2019 03:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
17/10/2019 02:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
17/10/2019 02:20 13oC (55.4oF) 100% CALM
16/10/2019 19:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 18:50 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0600)
2b (4kt)
16/10/2019 18:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours