ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2022 01:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
20/05/2022 00:50 11oC (51.8oF) 76% CALM
19/05/2022 23:50 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0200)
2b (4kt)
19/05/2022 22:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
19/05/2022 21:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
19/05/2022 20:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
19/05/2022 19:50 15oC (59.0oF) 76% CALM
19/05/2022 19:20 16oC (60.8oF) 67% CALM
19/05/2022 18:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
19/05/2022 18:20 16oC (60.8oF) 71%
NNE (0200)
1b (2kt)
19/05/2022 17:50 17oC (62.6oF) 67%
N (0100)
1b (3kt)
19/05/2022 17:20 19oC (66.2oF) 55%
NE (0500)
3b (7kt)
19/05/2022 16:50 19oC (66.2oF) 55%
NE (0500)
3b (7kt)
19/05/2022 16:20 20oC (68.0oF) 45%
ENE (0600)
3b (8kt)
19/05/2022 15:50 20oC (68.0oF) 45%
NE (0400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours