ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2020 19:20 2oC (35.6oF) 64%
N (0100)
3b (8kt)
23/01/2020 18:50 2oC (35.6oF) 64%
NNE (0300)
3b (7kt)
23/01/2020 18:20 2oC (35.6oF) 64%
N (0100)
2b (6kt)
23/01/2020 17:50 2oC (35.6oF) 64% CALM
23/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 52% CALM
23/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 48% CALM
23/01/2020 16:20 7oC (44.6oF) 45%
NE (0500)
3b (8kt)
23/01/2020 15:50 8oC (46.4oF) 42%
NE (0500)
3b (9kt)
23/01/2020 15:20 8oC (46.4oF) 39%
ENE (0600)
4b (12kt)
23/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 36%
ENE (0600)
4b (11kt)
23/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 36%
NE (0500)
4b (12kt)
23/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 29%
NE (0400)
4b (13kt)
23/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 29%
NE (0500)
4b (12kt)
23/01/2020 12:20 11oC (51.8oF) 29%
NE (0400)
4b (14kt)
23/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 29%
NE (0400)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours