ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 08:50 15oC (59.0oF) 67%
ENE (0600)
4b (11kt)
05/12/2020 08:20 13oC (55.4oF) 71%
ENE (0700)
3b (9kt)
05/12/2020 07:50 12oC (53.6oF) 76%
ENE (0600)
3b (10kt)
05/12/2020 07:20 9oC (48.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)
05/12/2020 06:50 8oC (46.4oF) 93%
E (1000)
3b (7kt)
05/12/2020 06:20 7oC (44.6oF) 93%
E (1000)
3b (7kt)
05/12/2020 05:50 7oC (44.6oF) 93%
E (0800)
2b (6kt)
04/12/2020 18:50 10oC (50.0oF) 81%
E (0800)
2b (5kt)
04/12/2020 18:20 11oC (51.8oF) 81%
E (0900)
2b (6kt)
04/12/2020 17:50 12oC (53.6oF) 76%
ENE (0600)
3b (7kt)
04/12/2020 17:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (7kt)
04/12/2020 16:50 12oC (53.6oF) 76%
NE (0500)
3b (8kt)
04/12/2020 16:20 12oC (53.6oF) 76%
NE (0500)
3b (7kt)
04/12/2020 15:50 12oC (53.6oF) 76%
NE (0500)
3b (8kt)
04/12/2020 15:20 12oC (53.6oF) 76%
NE (0500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours