ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 20:50 1oC (33.8oF) 80%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 19:50 1oC (33.8oF) 80%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG26kt)
05/02/2023 19:20 1oC (33.8oF) 80%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
05/02/2023 18:50 1oC (33.8oF) 80%
NNE (0200)
4b GUSTS 8b (16ktG34kt)
05/02/2023 18:20 2oC (35.6oF) 74%
NNE (0200)
4b GUSTS 7b (15ktG28kt)
05/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 74%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG30kt)
05/02/2023 17:20 2oC (35.6oF) 74%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (17ktG29kt)
05/02/2023 16:50 2oC (35.6oF) 74%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG26kt)
05/02/2023 16:20 2oC (35.6oF) 80%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (19ktG32kt)
05/02/2023 15:50 2oC (35.6oF) 80%
NNE (0200)
4b GUSTS 7b (15ktG33kt)
05/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 74%
NNE (0200)
5b GUSTS 8b (21ktG36kt)
05/02/2023 14:50 3oC (37.4oF) 74%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (22ktG36kt)
05/02/2023 14:20 3oC (37.4oF) 74%
NNE (0300)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
05/02/2023 13:50 3oC (37.4oF) 74%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (24ktG39kt)
05/02/2023 13:20 3oC (37.4oF) 74%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (18ktG31kt)

Station Observations for the last 24 hours