ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/03/2021 17:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
08/03/2021 17:20 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
08/03/2021 16:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
08/03/2021 16:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
08/03/2021 15:50 11oC (51.8oF) 71%
SW (2300)
2b (4kt)
08/03/2021 15:20 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)
08/03/2021 14:50 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2000)
3b (7kt)
08/03/2021 14:20 13oC (55.4oF) 62%
SW (2300)
3b (8kt)
08/03/2021 13:50 13oC (55.4oF) 62%
SW (2200)
3b (10kt)
08/03/2021 13:20 13oC (55.4oF) 62%
SW (2200)
4b (11kt)
08/03/2021 12:50 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
3b (10kt)
08/03/2021 12:20 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2000)
3b (8kt)
08/03/2021 11:50 12oC (53.6oF) 66%
S (1900)
3b (9kt)
08/03/2021 11:20 11oC (51.8oF) 57%
S (1800)
3b (9kt)
08/03/2021 10:50 11oC (51.8oF) 57%
S (1800)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours