ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/09/2023 19:20 18oC (64.4oF) 55% CALM
29/09/2023 18:50 19oC (66.2oF) 51% CALM
29/09/2023 18:20 19oC (66.2oF) 55% CALM
29/09/2023 17:50 20oC (68.0oF) 55% CALM
29/09/2023 17:20 22oC (71.6oF) 45% CALM
29/09/2023 16:50 22oC (71.6oF) 45% CALM
29/09/2023 16:20 23oC (73.4oF) 49% CALM
29/09/2023 15:50 24oC (75.2oF) 46% CALM
29/09/2023 15:20 24oC (75.2oF) 46% CALM
29/09/2023 14:50 25oC (77.0oF) 49% CALM
29/09/2023 14:20 25oC (77.0oF) 46%
SSW (2100)
2b (5kt)
29/09/2023 13:50 26oC (78.8oF) 43%
SSW (2100)
2b (6kt)
29/09/2023 13:20 28oC (82.4oF) 38%
SSW (2000)
3b (8kt)
29/09/2023 12:50 28oC (82.4oF) 38%
S (1900)
3b (9kt)
29/09/2023 11:50 28oC (82.4oF) 38%
SSW (2000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours