ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/03/2021 00:50 6oC (42.8oF) 80% CALM
08/03/2021 23:50 6oC (42.8oF) 86%
NE (0500)
1b (3kt)
08/03/2021 22:50 6oC (42.8oF) 86%
NE (0400)
1b (3kt)
08/03/2021 21:50 6oC (42.8oF) 86%
E (0800)
2b (4kt)
08/03/2021 20:50 6oC (42.8oF) 75%
NE (0400)
1b (2kt)
08/03/2021 20:20 7oC (44.6oF) 75%
NE (0500)
2b (4kt)
08/03/2021 19:50 7oC (44.6oF) 75%
NE (0500)
2b (4kt)
08/03/2021 19:20 7oC (44.6oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
08/03/2021 18:50 7oC (44.6oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
08/03/2021 18:20 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/03/2021 17:50 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/03/2021 17:20 10oC (50.0oF) 76%
NW (3200)
2b (5kt)
08/03/2021 16:50 10oC (50.0oF) 76%
NW (3200)
2b (5kt)
08/03/2021 16:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/03/2021 15:50 11oC (51.8oF) 76%
WNW (2900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours