ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/08/2019 06:50 26oC (78.8oF) 53% CALM
21/08/2019 06:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
21/08/2019 05:50 24oC (75.2oF) 60% CALM
21/08/2019 05:20 20oC (68.0oF) 72% CALM
21/08/2019 04:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
21/08/2019 04:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
21/08/2019 03:50 17oC (62.6oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
21/08/2019 03:20 17oC (62.6oF) 82%
E (0800)
2b (4kt)
21/08/2019 02:50 18oC (64.4oF) 77%
S (1700)
2b (4kt)
20/08/2019 20:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
20/08/2019 19:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
20/08/2019 19:20 23oC (73.4oF) 68% CALM
20/08/2019 18:50 23oC (73.4oF) 73% CALM
20/08/2019 18:20 24oC (75.2oF) 64% CALM
20/08/2019 17:50 24oC (75.2oF) 64% CALM

Station Observations for the last 24 hours