ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 17:50 15oC (59.0oF) 33%
NE (0500)
3b (8kt)
08/04/2020 17:20 16oC (60.8oF) 33%
NE (0500)
3b (8kt)
08/04/2020 16:50 17oC (62.6oF) 31%
ENE (0600)
3b (9kt)
08/04/2020 16:20 18oC (64.4oF) 23%
NE (0500)
3b (9kt)
08/04/2020 15:50 19oC (66.2oF) 22%
NE (0500)
4b (12kt)
08/04/2020 15:20 19oC (66.2oF) 22%
NE (0500)
4b (12kt)
08/04/2020 14:50 20oC (68.0oF) 20%
NE (0500)
4b (16kt)
08/04/2020 14:20 20oC (68.0oF) 16%
NE (0500)
5b (19kt)
08/04/2020 13:50 20oC (68.0oF) 16%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
08/04/2020 13:20 20oC (68.0oF) 16%
ENE (0600)
5b (17kt)
08/04/2020 12:50 20oC (68.0oF) 16%
NE (0500)
4b (15kt)
08/04/2020 12:20 20oC (68.0oF) 16%
ENE (0600)
4b (13kt)
08/04/2020 11:50 20oC (68.0oF) 16%
ENE (0600)
4b (16kt)
08/04/2020 11:20 19oC (66.2oF) 17%
ENE (0600)
4b (16kt)
08/04/2020 10:50 19oC (66.2oF) 17%
ENE (0600)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours