ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 08:50 18oC (64.4oF) 72%
S (1700)
2b (4kt)
17/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
17/10/2021 07:50 17oC (62.6oF) 77% CALM
17/10/2021 07:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/10/2021 06:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/10/2021 06:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/10/2021 05:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
17/10/2021 05:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
17/10/2021 04:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
17/10/2021 04:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/10/2021 03:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/10/2021 03:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/10/2021 02:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
16/10/2021 20:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
16/10/2021 19:50 15oC (59.0oF) 93%
NNE (0300)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours