ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2020 19:20 2oC (35.6oF) 69%
NE (0400)
2b (5kt)
23/01/2020 18:50 3oC (37.4oF) 64%
NE (0400)
3b (7kt)
23/01/2020 18:20 3oC (37.4oF) 69%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/01/2020 17:50 3oC (37.4oF) 69%
N (0100)
2b (5kt)
23/01/2020 17:20 5oC (41.0oF) 56%
NE (0500)
2b (5kt)
23/01/2020 16:50 6oC (42.8oF) 52%
NNE (0300)
2b (4kt)
23/01/2020 16:20 8oC (46.4oF) 42%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/01/2020 15:50 8oC (46.4oF) 42%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/01/2020 15:20 9oC (48.2oF) 39%
E (0900)
2b (4kt)
23/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 39%
ESE (1100)
2b (6kt)
23/01/2020 14:20 10oC (50.0oF) 31%
ESE (1200)
4b (11kt)
23/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 31%
ESE (1200)
4b (11kt)
23/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 27%
ESE (1200)
3b (10kt)
23/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 27%
ESE (1200)
3b (10kt)
23/01/2020 12:20 10oC (50.0oF) 31%
E (0900)
12b (123kt)

Station Observations for the last 24 hours