ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
05/12/2020 07:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
05/12/2020 06:50 12oC (53.6oF) 93%
SSW (2100)
1b (3kt)
05/12/2020 06:20 12oC (53.6oF) 93%
SSW (2000)
1b (2kt)
05/12/2020 05:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
04/12/2020 19:20 11oC (51.8oF) 81%
ENE (0600)
3b (7kt)
04/12/2020 18:50 11oC (51.8oF) 81%
ENE (0700)
3b (8kt)
04/12/2020 18:20 11oC (51.8oF) 81%
ENE (0600)
3b (7kt)
04/12/2020 17:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
2b (6kt)
04/12/2020 17:20 10oC (50.0oF) 87%
ENE (0600)
3b (9kt)
04/12/2020 16:50 10oC (50.0oF) 81%
ENE (0600)
3b (9kt)
04/12/2020 16:20 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
3b (8kt)
04/12/2020 15:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0500)
3b (9kt)
04/12/2020 15:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (10kt)
04/12/2020 14:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours