ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 14oC (57.2oF) 71% CALM
08/12/2019 14:20 15oC (59.0oF) 62% CALM
08/12/2019 13:50 15oC (59.0oF) 62% CALM
08/12/2019 13:20 15oC (59.0oF) 62% CALM
08/12/2019 12:50 14oC (57.2oF) 66% CALM
08/12/2019 12:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2000)
2b (4kt)
08/12/2019 11:50 14oC (57.2oF) 66% CALM
08/12/2019 11:20 12oC (53.6oF) 76% CALM
08/12/2019 10:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
08/12/2019 10:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
08/12/2019 09:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0800)
2b (5kt)
08/12/2019 09:20 11oC (51.8oF) 76% CALM
08/12/2019 08:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0900)
2b (4kt)
08/12/2019 08:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
08/12/2019 07:50 10oC (50.0oF) 76%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours