ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 07:20 16oC (60.8oF) 87%
NE (0400)
1b (3kt)
17/10/2019 06:50 15oC (59.0oF) 93%
NE (0500)
1b (2kt)
17/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0400)
1b (3kt)
17/10/2019 05:50 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0600)
1b (3kt)
17/10/2019 05:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
1b (3kt)
17/10/2019 04:50 13oC (55.4oF) 100%
ENE (0600)
1b (2kt)
17/10/2019 04:20 13oC (55.4oF) 100%
NNE (0200)
1b (3kt)
17/10/2019 03:50 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0200)
1b (3kt)
17/10/2019 03:20 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/10/2019 02:50 14oC (57.2oF) 93%
NE (0500)
1b (3kt)
16/10/2019 19:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
16/10/2019 19:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
16/10/2019 18:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
16/10/2019 18:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
16/10/2019 17:50 17oC (62.6oF) 82%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours