ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 20:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
19/05/2022 19:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
19/05/2022 19:20 15oC (59.0oF) 67%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/05/2022 18:50 16oC (60.8oF) 62%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/05/2022 18:20 16oC (60.8oF) 54%
SW (2300)
2b (5kt)
19/05/2022 17:50 17oC (62.6oF) 51%
SW (2300)
2b (4kt)
19/05/2022 17:20 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
19/05/2022 16:50 18oC (64.4oF) 59%
SW (2300)
2b (5kt)
19/05/2022 16:20 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
2b (6kt)
19/05/2022 15:50 19oC (66.2oF) 55%
SW (2300)
3b (7kt)
19/05/2022 15:20 20oC (68.0oF) 39%
WSW (2400)
3b (8kt)
19/05/2022 14:50 20oC (68.0oF) 39%
SW (2300)
3b (9kt)
19/05/2022 14:20 20oC (68.0oF) 32%
SW (2300)
3b (8kt)
19/05/2022 13:50 20oC (68.0oF) 32%
SW (2200)
3b (9kt)
19/05/2022 13:20 20oC (68.0oF) 32%
WSW (2500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours