ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 18:20 2oC (35.6oF) 59%
E (0900)
2b (4kt)
05/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 59%
E (0900)
2b (6kt)
05/02/2023 17:20 2oC (35.6oF) 59%
E (0800)
2b (4kt)
05/02/2023 16:50 3oC (37.4oF) 55%
E (0800)
2b (5kt)
05/02/2023 16:20 4oC (39.2oF) 48%
E (1000)
2b (4kt)
05/02/2023 15:50 4oC (39.2oF) 48%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/02/2023 15:20 5oC (41.0oF) 41%
N (0100)
2b (6kt)
05/02/2023 14:50 6oC (42.8oF) 38%
NNE (0200)
3b (7kt)
05/02/2023 14:20 7oC (44.6oF) 33%
NNE (0200)
3b (8kt)
05/02/2023 13:50 6oC (42.8oF) 35%
NNE (0200)
4b (13kt)
05/02/2023 13:20 7oC (44.6oF) 33%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/02/2023 12:50 7oC (44.6oF) 33%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/02/2023 12:20 7oC (44.6oF) 33%
ENE (0600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/02/2023 11:50 7oC (44.6oF) 33%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/02/2023 11:20 7oC (44.6oF) 36%
ENE (0600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)

Station Observations for the last 24 hours