ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Astypalaia (Astypalaia) Longitute (Lon): 26.374 Latitute (Lat): 36.582 Altitute (Alt): 50m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2020 14:00 26oC (78.8oF) 57% /// ///
16/07/2020 13:30 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 13:00 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 12:30 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 12:00 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 11:30 24oC (75.2oF) 68% /// ///
16/07/2020 11:00 24oC (75.2oF) 68% /// ///
16/07/2020 10:30 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 10:00 25oC (77.0oF) 64% /// ///
16/07/2020 09:00 24oC (75.2oF) 64%
NNW (3400)
4b (15kt)
16/07/2020 08:00 24oC (75.2oF) 68%
NNW (3400)
4b (15kt)
16/07/2020 07:00 24oC (75.2oF) 64%
NNW (3400)
4b (15kt)
16/07/2020 06:00 24oC (75.2oF) 68%
NW (3200)
5b (17kt)
15/07/2020 10:00 25oC (77.0oF) 64%
NNW (3400)
4b (15kt)
15/07/2020 09:00 25oC (77.0oF) 64%
NNW (3400)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours