ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 50%
NW (3100)
4b (16kt)
16/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 50%
NW (3100)
5b (17kt)
16/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 47%
NW (3100)
4b (16kt)
16/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 47%
NW (3100)
4b (16kt)
16/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 50%
WNW (3000)
4b (16kt)
16/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 50%
NW (3100)
4b (15kt)
16/07/2020 11:20 27oC (80.6oF) 50%
WNW (3000)
5b (17kt)
16/07/2020 10:50 27oC (80.6oF) 50%
NW (3100)
4b (14kt)
16/07/2020 10:20 27oC (80.6oF) 47%
NNW (3400)
4b (12kt)
16/07/2020 09:50 27oC (80.6oF) 47%
NNW (3300)
4b (11kt)
16/07/2020 09:20 26oC (78.8oF) 46%
NNW (3300)
4b (12kt)
16/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 46%
N (3500)
4b (11kt)
16/07/2020 08:20 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
4b (11kt)
16/07/2020 07:50 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
4b (11kt)
16/07/2020 07:20 24oC (75.2oF) 52%
N (3500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)

Station Observations for the last 24 hours