ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Leros (Leros) Longitute (Lon): 26.803 Latitute (Lat): 37.183 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2020 12:30 25oC (77.0oF) 56%
NW (3100)
5b (18kt)
16/07/2020 12:00 25oC (77.0oF) 60%
WNW (3000)
4b (16kt)
16/07/2020 11:30 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
16/07/2020 11:00 25oC (77.0oF) 53%
NW (3200)
4b (16kt)
16/07/2020 10:30 25oC (77.0oF) 56%
NW (3100)
4b (16kt)
16/07/2020 10:00 24oC (75.2oF) 60%
NNW (3300)
3b (10kt)
16/07/2020 09:00 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
2b (6kt)
16/07/2020 08:00 24oC (75.2oF) 56%
N (3500)
2b (5kt)
16/07/2020 07:00 24oC (75.2oF) 60%
NNW (3300)
3b (7kt)
16/07/2020 06:00 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3400)
3b (7kt)
16/07/2020 05:00 23oC (73.4oF) 60%
NNW (3300)
3b (8kt)
16/07/2020 04:00 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3400)
2b (6kt)
16/07/2020 03:30 22oC (71.6oF) 59%
NW (3100)
4b (14kt)
16/07/2020 03:00 23oC (73.4oF) 64%
WNW (3000)
4b (14kt)
16/07/2020 02:30 23oC (73.4oF) 64%
NW (3200)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours