ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2020 11:50 27oC (80.6oF) 47%
NNW (3300)
4b (15kt)
16/07/2020 10:50 27oC (80.6oF) 31%
NNW (3400)
4b (16kt)
16/07/2020 09:50 28oC (82.4oF) 34%
NNW (3400)
4b (14kt)
16/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 41%
N (3500)
4b (16kt)
16/07/2020 07:50 26oC (78.8oF) 46%
NNW (3400)
4b (13kt)
16/07/2020 06:50 25oC (77.0oF) 49%
NNW (3400)
4b (12kt)
16/07/2020 06:20 25oC (77.0oF) 46%
N (0100)
4b (14kt)
16/07/2020 05:50 24oC (75.2oF) 49%
NNW (3400)
4b (14kt)
16/07/2020 05:20 24oC (75.2oF) 60%
N (3600)
4b (11kt)
16/07/2020 04:50 23oC (73.4oF) 73%
N (3500)
4b (11kt)
16/07/2020 04:20 22oC (71.6oF) 77%
N (3500)
3b (10kt)
16/07/2020 03:50 21oC (69.8oF) 82%
N (3600)
3b (8kt)
16/07/2020 03:20 21oC (69.8oF) 82%
NNW (3400)
3b (8kt)
16/07/2020 02:50 21oC (69.8oF) 82%
N (3600)
3b (7kt)
16/07/2020 02:20 21oC (69.8oF) 82%
NNE (0200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours