ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 08:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
3b (8kt)
17/10/2021 07:20 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
3b (8kt)
17/10/2021 06:50 21oC (69.8oF) 63%
WNW (2900)
3b (7kt)
17/10/2021 06:20 21oC (69.8oF) 68%
WNW (3000)
2b (4kt)
17/10/2021 05:50 20oC (68.0oF) 77%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/10/2021 05:20 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
2b (5kt)
17/10/2021 04:50 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
2b (5kt)
17/10/2021 04:20 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3300)
2b (5kt)
17/10/2021 03:50 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/10/2021 03:20 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 02:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
17/10/2021 02:20 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (4kt)
17/10/2021 01:50 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (4kt)
17/10/2021 01:20 20oC (68.0oF) 63%
W (2800)
2b (5kt)
17/10/2021 00:50 20oC (68.0oF) 63%
W (2700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours