ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 17:50 15oC (59.0oF) 87%
NW (3200)
2b (5kt)
08/04/2020 17:20 15oC (59.0oF) 82%
N (3500)
3b (8kt)
08/04/2020 16:50 16oC (60.8oF) 71%
N (3600)
3b (10kt)
08/04/2020 16:20 16oC (60.8oF) 76%
NNW (3400)
3b (10kt)
08/04/2020 15:50 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/04/2020 15:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2400)
2b (5kt)
08/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
2b (6kt)
08/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
3b (10kt)
08/04/2020 13:50 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
3b (10kt)
08/04/2020 13:20 18oC (64.4oF) 72%
WSW (2500)
4b (12kt)
08/04/2020 12:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
4b (11kt)
08/04/2020 12:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2700)
3b (10kt)
08/04/2020 11:50 20oC (68.0oF) 67%
WNW (3000)
2b (5kt)
08/04/2020 11:20 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (5kt)
08/04/2020 10:50 19oC (66.2oF) 67%
W (2700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours