ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 03:20 24oC (75.2oF) 94%
SW (2300)
3b (8kt)
08/07/2020 02:50 24oC (75.2oF) 94%
SW (2300)
3b (8kt)
08/07/2020 01:50 25oC (77.0oF) 88%
WSW (2400)
3b (8kt)
08/07/2020 01:20 25oC (77.0oF) 88%
WSW (2400)
3b (8kt)
08/07/2020 00:50 25oC (77.0oF) 88%
WSW (2400)
3b (8kt)
08/07/2020 00:20 25oC (77.0oF) 88%
WSW (2400)
3b (7kt)
07/07/2020 23:50 25oC (77.0oF) 83%
WSW (2400)
3b (7kt)
07/07/2020 23:20 25oC (77.0oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
07/07/2020 22:50 25oC (77.0oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
07/07/2020 22:20 25oC (77.0oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
07/07/2020 21:20 25oC (77.0oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
07/07/2020 20:50 25oC (77.0oF) 88%
SW (2300)
3b (7kt)
07/07/2020 20:20 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2400)
3b (9kt)
07/07/2020 19:50 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2400)
3b (9kt)
07/07/2020 19:20 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours