ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/03/2021 23:50 14oC (57.2oF) 54%
W (2600)
3b (7kt)
08/03/2021 23:20 14oC (57.2oF) 58%
W (2700)
3b (9kt)
08/03/2021 22:50 14oC (57.2oF) 58%
W (2700)
3b (9kt)
08/03/2021 22:20 14oC (57.2oF) 58%
SW (2300)
3b (8kt)
08/03/2021 21:50 14oC (57.2oF) 58%
SW (2300)
3b (8kt)
08/03/2021 21:20 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
3b (8kt)
08/03/2021 20:50 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
3b (8kt)
08/03/2021 20:20 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
3b (10kt)
08/03/2021 19:50 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
3b (10kt)
08/03/2021 19:20 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2500)
4b (12kt)
08/03/2021 18:50 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
4b (14kt)
08/03/2021 18:20 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
4b (14kt)
08/03/2021 17:50 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
4b (14kt)
08/03/2021 17:20 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
4b (14kt)
08/03/2021 16:50 15oC (59.0oF) 54%
WSW (2400)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours