ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 07:20 24oC (75.2oF) 77% /// ///
17/10/2019 06:50 23oC (73.4oF) 82% /// ///
17/10/2019 06:20 23oC (73.4oF) 82% /// ///
17/10/2019 05:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 05:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 04:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 04:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 03:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 03:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 02:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 02:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 01:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 01:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 00:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
17/10/2019 00:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///

Station Observations for the last 24 hours