ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 06:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 06:20 15oC (59.0oF) 87%
SSE (1600)
1b (3kt)
05/12/2020 05:50 14oC (57.2oF) 87%
SE (1400)
3b (7kt)
05/12/2020 05:20 14oC (57.2oF) 87%
SE (1400)
3b (7kt)
05/12/2020 04:50 14oC (57.2oF) 87%
SE (1300)
2b (6kt)
05/12/2020 04:20 14oC (57.2oF) 87%
SE (1400)
2b (5kt)
05/12/2020 03:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 03:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 02:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 02:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 01:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 01:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 00:50 13oC (55.4oF) 81%
S (1800)
2b (4kt)
05/12/2020 00:20 13oC (55.4oF) 81%
SSE (1600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours