ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 23:50 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
4b (11kt)
19/05/2022 23:20 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
3b (9kt)
19/05/2022 22:50 19oC (66.2oF) 67%
NNE (0300)
3b (10kt)
19/05/2022 22:20 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 21:50 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 21:20 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 20:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
19/05/2022 20:20 20oC (68.0oF) 67%
ESE (1200)
1b (3kt)
19/05/2022 19:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2200)
2b (6kt)
19/05/2022 19:20 20oC (68.0oF) 67%
SW (2200)
2b (5kt)
19/05/2022 18:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2200)
3b (7kt)
19/05/2022 18:20 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
3b (8kt)
19/05/2022 17:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2200)
3b (9kt)
19/05/2022 17:20 20oC (68.0oF) 72%
WSW (2400)
3b (10kt)
19/05/2022 16:50 21oC (69.8oF) 63%
SW (2300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours