ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 18oC (64.4oF) 55%
WNW (3000)
4b (11kt)
08/12/2019 14:20 19oC (66.2oF) 59%
WNW (2900)
4b (12kt)
08/12/2019 13:50 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
4b (12kt)
08/12/2019 13:20 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
4b (12kt)
08/12/2019 12:50 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
4b (12kt)
08/12/2019 12:20 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
3b (10kt)
08/12/2019 11:50 19oC (66.2oF) 59%
WNW (2900)
3b (9kt)
08/12/2019 11:20 19oC (66.2oF) 63%
WNW (2900)
3b (9kt)
08/12/2019 10:50 19oC (66.2oF) 63%
WNW (3000)
3b (9kt)
08/12/2019 10:20 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
3b (8kt)
08/12/2019 09:50 19oC (66.2oF) 59%
W (2800)
3b (10kt)
08/12/2019 09:20 18oC (64.4oF) 63%
W (2800)
3b (9kt)
08/12/2019 08:50 18oC (64.4oF) 63%
W (2800)
3b (10kt)
08/12/2019 07:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (2900)
3b (7kt)
08/12/2019 07:20 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours