ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:20 8oC (46.4oF) 75%
WNW (3000)
3b (10kt)
05/02/2023 18:50 8oC (46.4oF) 75%
WNW (3000)
4b (11kt)
05/02/2023 18:20 9oC (48.2oF) 75%
WNW (3000)
4b (11kt)
05/02/2023 17:50 9oC (48.2oF) 75%
NW (3100)
3b (10kt)
05/02/2023 17:20 9oC (48.2oF) 75%
NW (3100)
3b (10kt)
05/02/2023 16:50 9oC (48.2oF) 81%
WNW (3000)
3b (10kt)
05/02/2023 16:20 9oC (48.2oF) 81%
NW (3100)
3b (9kt)
05/02/2023 15:50 9oC (48.2oF) 81%
WNW (2900)
3b (10kt)
05/02/2023 15:20 10oC (50.0oF) 76%
WNW (3000)
3b (10kt)
05/02/2023 14:50 11oC (51.8oF) 76%
W (2800)
4b (11kt)
05/02/2023 14:20 12oC (53.6oF) 66%
W (2800)
4b (13kt)
05/02/2023 13:50 12oC (53.6oF) 76%
SSW (2100)
4b (12kt)
05/02/2023 13:20 10oC (50.0oF) 87%
SW (2300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 12:50 10oC (50.0oF) 87%
SW (2300)
3b (8kt)
05/02/2023 12:49 10oC (50.0oF) 87%
SW (2300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours