ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2023 09:20 19oC (66.2oF) 72%
ESE (1200)
2b (6kt)
03/12/2023 08:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 2b (4kt)
03/12/2023 08:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 2b (5kt)
03/12/2023 07:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2023 07:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 06:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 06:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 05:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 05:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 04:50 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 04:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 03:50 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2023 03:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 02:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2023 02:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours