ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Syros (Syros) Longitute (Lon): 24.948 Latitute (Lat): 37.421 Altitute (Alt): 70m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/07/2020 10:20 26oC (78.8oF) 53%
N (3500)
5b (20kt)
09/07/2020 09:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
09/07/2020 08:50 26oC (78.8oF) 53%
N (3500)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
09/07/2020 07:50 25oC (77.0oF) 56%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
09/07/2020 06:50 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
09/07/2020 05:50 24oC (75.2oF) 60%
N (3500)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
09/07/2020 04:50 24oC (75.2oF) ///
N (3500)
5b (20kt)
09/07/2020 04:20 27oC (80.6oF) 53%
N (0100)
6b (26kt)
09/07/2020 02:20 23oC (73.4oF) 64%
N (3600)
5b (20kt)
09/07/2020 01:50 24oC (75.2oF) 56%
N (3500)
5b (21kt)
09/07/2020 01:20 24oC (75.2oF) 52%
N (3500)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
09/07/2020 00:50 24oC (75.2oF) 52%
N (3600)
6b (22kt)
09/07/2020 00:20 24oC (75.2oF) 56%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
08/07/2020 23:50 25oC (77.0oF) 49%
NNW (3400)
5b (17kt)
08/07/2020 23:20 24oC (75.2oF) 56%
N (3500)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours