ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΕΔΘΔ)

(Για χρήση στη διαδικασία χορήγησης άδειας απόπλου σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές)

Είναι βραχυπρόθεσμες προγνώσεις (τρίωρης διάρκειας), εκδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες της ΕΜΥ και αναφέρονται σε "μικρές" διαδρομές της ακτοπλοΐας.