Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2022 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 312

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 18-05-22/09 UTC
ΧΑΜΗΛΟ 1008 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1012 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΙΣ 19/00 UTC. ΥΨΗΛΕΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ 1026 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6. ΜΕΧΡΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8 ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 3 ΜΕΧΡΙ 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η
6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η
7 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3
ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η
5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΕΩΣ 5
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 36.30 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
36.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 7 Η 8. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 8 Η 9. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ
8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 . ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 8 Η 9 ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 40.10 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 40.10 6 Η 7 ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ