Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 / 1000 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 03-12-23/03 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1002 ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1010 ΣΤΗΝ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ 1020 ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.40 ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ 5
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 H 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΠΟ
ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ ΕΩΣ 5. ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ