Πρόγνωση για τη METAREA 3 (E)

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2022 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 316

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 19-05-22/09 UTC
ΨΥΧΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ, ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ. ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1013
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1030 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3
Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΜΕΛΙΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ
39.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 36.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΟΥ 21.00 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 7 Η
8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
28.00 8 Η 9 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.00 7 Η 8
ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝΤΕΣ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ


ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΕΛΤΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 28.30 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 38.30 7.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η
6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 5 Η 6
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ
ΚΡΗΤΙΚΟ