ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Sunshine Duration and Evaporation Data

Serres (Serres) Longitude (Lon): 23.529 Latitude (Lat): 41.077 Altitude (Alt): 32m

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Mean Monthly Sunshine hours 98.4 111.4 147.4 191.6 237.5 293.9 316.5 294.7 236.3 169.0 106.8 85.9
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Monthly Average Evaporation 10.4 19.3 52.7 96.1 138.1 196.1 221.5 198.9 139.4 74.8 31.4 12.0