ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 262320Z 36006KT 9999 FEW030 13/06 Q1021 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 262300Z 24006KT CAVOK 10/09 Q1025 NOSIG=