ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 170620Z VRB03KT CAVOK 28/18 Q1011 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 170600Z VRB03KT 9999 FEW073TCU SCT088 18/17 Q1009 TEMPO4000 SHRA BKN040TCU SCT050CB=