ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Marine Bulletin Glossary

Terminology used in Marine Bulletins

PRESSURE SYSTEMS
ANTICYCLONE
HIGH
WARM FRONT
AFFECTS (AFFECTING)
CENTERED
STATIONARY
QUASI STATIONARY
MOVING RAPIDLY
MOVING SLOWLY
LOCATED
STEADILY
ASSOCIATED WITH
INTENSIFYING
FILLING UP
EXTENDED
EXTENDING ΤΟ
MISCELLANEOUS
FORECAST
OUTLOOK
ISSUED
STILL IN FORCE
IS CANCELLED
MODIFIED
AS FOLLOWS
STRONG or SEVERE
LIGHT