Εικόνα Radar: 22.09.2020 16:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-09-22 16:00