Εικόνα Radar: 11.09.2019 11:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-23 11:15