ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2022 00:50 15oC (59.0oF) 76%
N (0100)
3b (10kt)
20/05/2022 00:20 15oC (59.0oF) 76%
NNW (3400)
3b (8kt)
19/05/2022 23:50 15oC (59.0oF) 76%
NNW (3400)
3b (8kt)
19/05/2022 23:20 16oC (60.8oF) 71%
N (3600)
3b (8kt)
19/05/2022 22:50 16oC (60.8oF) 71%
N (3500)
3b (8kt)
19/05/2022 22:20 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0300)
3b (8kt)
19/05/2022 21:50 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0200)
4b (12kt)
19/05/2022 21:20 15oC (59.0oF) 76%
N (0100)
3b (10kt)
19/05/2022 20:50 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (10kt)
19/05/2022 20:20 16oC (60.8oF) 82%
N (0100)
4b (12kt)
19/05/2022 19:50 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
3b (10kt)
19/05/2022 19:20 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
3b (10kt)
19/05/2022 18:50 16oC (60.8oF) 82%
N (0100)
2b (6kt)
19/05/2022 18:20 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0200)
2b (6kt)
19/05/2022 17:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours