ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 08:20 17oC (62.6oF) 82%
ESE (1100)
2b (4kt)
05/12/2020 07:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2020 07:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
05/12/2020 06:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2020 05:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
05/12/2020 05:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
05/12/2020 04:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
05/12/2020 04:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
05/12/2020 03:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
05/12/2020 03:20 10oC (50.0oF) 100% CALM
05/12/2020 02:50 10oC (50.0oF) 100% CALM
05/12/2020 02:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2020 01:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
05/12/2020 01:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2020 00:50 11oC (51.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours