ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2023 10:50 22oC (71.6oF) 56% CALM
03/12/2023 10:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
03/12/2023 09:50 22oC (71.6oF) 56% CALM
03/12/2023 09:20 20oC (68.0oF) 63% CALM
03/12/2023 08:50 20oC (68.0oF) 63% CALM
03/12/2023 08:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
03/12/2023 07:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
03/12/2023 07:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
03/12/2023 06:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
03/12/2023 06:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
03/12/2023 05:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
03/12/2023 04:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
03/12/2023 04:20 14oC (57.2oF) 76% CALM
03/12/2023 03:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
03/12/2023 03:20 14oC (57.2oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours