ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 04:20 24oC (75.2oF) 83%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/07/2020 03:50 23oC (73.4oF) 88%
W (2800)
2b (4kt)
08/07/2020 03:20 23oC (73.4oF) 88%
NW (3100)
2b (4kt)
08/07/2020 02:50 23oC (73.4oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
08/07/2020 02:20 23oC (73.4oF) 88%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/07/2020 01:50 23oC (73.4oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
08/07/2020 01:20 23oC (73.4oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
08/07/2020 00:50 23oC (73.4oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
08/07/2020 00:20 23oC (73.4oF) 88%
NNW (3300)
2b (6kt)
07/07/2020 23:50 23oC (73.4oF) 88%
NW (3200)
3b (8kt)
07/07/2020 23:20 24oC (75.2oF) 83%
NNW (3300)
3b (8kt)
07/07/2020 22:50 24oC (75.2oF) 83%
WNW (3000)
3b (8kt)
07/07/2020 22:20 24oC (75.2oF) 83%
NW (3100)
3b (8kt)
07/07/2020 21:50 24oC (75.2oF) 83%
WNW (3000)
3b (8kt)
07/07/2020 21:20 24oC (75.2oF) 83%
W (2800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours