ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 15:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
08/12/2019 14:50 15oC (59.0oF) 93%
W (2800)
1b (3kt)
08/12/2019 14:20 15oC (59.0oF) 93%
WNW (3000)
1b (3kt)
08/12/2019 13:50 15oC (59.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/12/2019 13:20 15oC (59.0oF) 100%
W (2700)
2b (4kt)
08/12/2019 12:50 15oC (59.0oF) 100%
NW (3100)
2b (4kt)
08/12/2019 12:20 15oC (59.0oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/12/2019 11:50 15oC (59.0oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/12/2019 11:20 15oC (59.0oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
08/12/2019 10:50 15oC (59.0oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2019 10:20 17oC (62.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
08/12/2019 09:50 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
3b (9kt)
08/12/2019 09:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
4b (12kt)
08/12/2019 08:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
4b (12kt)
08/12/2019 08:20 17oC (62.6oF) 72%
W (2700)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours