ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 09:50 22oC (71.6oF) 56%
W (2600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/10/2021 09:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/10/2021 08:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/10/2021 08:20 22oC (71.6oF) 56%
WNW (2900)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/10/2021 07:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/10/2021 07:20 20oC (68.0oF) 63%
W (2800)
4b (11kt)
17/10/2021 06:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2800)
4b (11kt)
17/10/2021 06:20 18oC (64.4oF) 82%
W (2700)
3b (7kt)
17/10/2021 05:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2700)
3b (7kt)
17/10/2021 05:20 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2400)
2b (6kt)
17/10/2021 04:50 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2500)
2b (6kt)
17/10/2021 04:20 18oC (64.4oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
17/10/2021 03:50 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2500)
3b (8kt)
17/10/2021 03:20 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2500)
2b (6kt)
17/10/2021 02:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours