ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 88% CALM
22/09/2020 17:20 21oC (69.8oF) 88% CALM
22/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/09/2020 16:20 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
22/09/2020 15:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/09/2020 15:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
3b (7kt)
22/09/2020 14:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
3b (8kt)
22/09/2020 14:20 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
3b (7kt)
22/09/2020 13:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
3b (7kt)
22/09/2020 13:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
3b (8kt)
22/09/2020 12:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
3b (7kt)
22/09/2020 12:20 26oC (78.8oF) 57%
NNW (3300)
3b (7kt)
22/09/2020 11:50 26oC (78.8oF) 57%
NNW (3300)
2b (5kt)
22/09/2020 11:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
22/09/2020 10:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours