ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 19:20 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/04/2020 18:50 11oC (51.8oF) 81%
NW (3200)
2b (6kt)
08/04/2020 18:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/04/2020 17:50 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3300)
3b (7kt)
08/04/2020 17:20 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/04/2020 16:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
08/04/2020 16:20 12oC (53.6oF) 81%
NW (3100)
2b (5kt)
08/04/2020 15:50 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3300)
2b (4kt)
08/04/2020 15:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
08/04/2020 14:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
08/04/2020 13:50 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3300)
2b (6kt)
08/04/2020 13:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
08/04/2020 12:50 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (5kt)
08/04/2020 12:20 11oC (51.8oF) 87%
N (3500)
2b (5kt)
08/04/2020 11:50 11oC (51.8oF) 87%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours