ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 20:20 7oC (44.6oF) 81%
N (3500)
5b GUSTS 8b (18ktG35kt)
05/02/2023 19:50 7oC (44.6oF) 81%
N (3500)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
05/02/2023 19:20 5oC (41.0oF) 86%
N (3500)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
05/02/2023 18:50 5oC (41.0oF) 86%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 18:20 5oC (41.0oF) 93%
N (3600)
4b (16kt)
05/02/2023 17:50 5oC (41.0oF) 93%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 17:20 6oC (42.8oF) 93%
NNW (3400)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 16:50 6oC (42.8oF) 93%
N (3500)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/02/2023 16:20 6oC (42.8oF) 93%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 15:50 6oC (42.8oF) 93%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 15:20 6oC (42.8oF) 93%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 14:50 6oC (42.8oF) 93%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 14:20 7oC (44.6oF) 87%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 13:50 7oC (44.6oF) 87%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
05/02/2023 13:20 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)

Station Observations for the last 24 hours