ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 10:20 11oC (51.8oF) 57%
E (0900)
3b (7kt)
24/01/2020 09:50 11oC (51.8oF) 57%
ENE (0700)
3b (10kt)
24/01/2020 09:20 11oC (51.8oF) 61%
E (0900)
3b (10kt)
24/01/2020 08:50 11oC (51.8oF) 61%
E (0900)
4b (11kt)
24/01/2020 08:20 10oC (50.0oF) 57%
E (0900)
3b (10kt)
24/01/2020 07:50 10oC (50.0oF) 57%
ENE (0700)
3b (8kt)
24/01/2020 07:20 9oC (48.2oF) 57%
E (0800)
3b (8kt)
24/01/2020 06:50 9oC (48.2oF) 57%
E (0900)
3b (10kt)
24/01/2020 06:20 9oC (48.2oF) 57%
ENE (0600)
2b (5kt)
24/01/2020 05:50 8oC (46.4oF) 61%
ENE (0600)
3b (10kt)
24/01/2020 05:20 8oC (46.4oF) 65%
NE (0500)
2b (5kt)
24/01/2020 04:50 7oC (44.6oF) 75%
NE (0500)
2b (5kt)
24/01/2020 04:20 7oC (44.6oF) 75%
ENE (0600)
2b (4kt)
24/01/2020 03:50 7oC (44.6oF) 75%
NE (0500)
2b (5kt)
24/01/2020 03:20 8oC (46.4oF) 93%
NNE (0300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours