ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2020 18:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (15kt)
23/01/2020 18:20 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3300)
4b (15kt)
23/01/2020 17:50 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3300)
4b (15kt)
23/01/2020 17:20 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (15kt)
23/01/2020 16:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
4b (15kt)
23/01/2020 16:20 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
4b (12kt)
23/01/2020 15:50 14oC (57.2oF) 76%
NW (3100)
4b (12kt)
23/01/2020 15:20 14oC (57.2oF) 76%
NW (3100)
4b (14kt)
23/01/2020 14:50 14oC (57.2oF) 76%
NW (3100)
4b (14kt)
23/01/2020 14:20 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
4b (16kt)
23/01/2020 13:50 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
4b (16kt)
23/01/2020 13:20 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
4b (16kt)
23/01/2020 12:50 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
4b (16kt)
23/01/2020 12:20 16oC (60.8oF) 67%
NW (3100)
4b (16kt)
23/01/2020 11:50 16oC (60.8oF) 67%
NW (3100)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours