ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:50 18oC (64.4oF) 72%
S (1700)
2b (5kt)
05/12/2020 07:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
05/12/2020 06:50 15oC (59.0oF) 82% CALM
05/12/2020 06:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
05/12/2020 05:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
05/12/2020 05:20 13oC (55.4oF) 87%
SSE (1600)
1b (3kt)
05/12/2020 04:50 12oC (53.6oF) 93%
S (1700)
1b (3kt)
05/12/2020 04:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
05/12/2020 03:50 13oC (55.4oF) 93%
S (1700)
1b (3kt)
05/12/2020 03:20 14oC (57.2oF) 87%
S (1700)
2b (5kt)
05/12/2020 02:50 14oC (57.2oF) 87%
S (1700)
1b (3kt)
05/12/2020 02:20 14oC (57.2oF) 81%
S (1800)
1b (3kt)
05/12/2020 01:50 14oC (57.2oF) 81%
S (1800)
2b (4kt)
05/12/2020 01:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
05/12/2020 00:50 14oC (57.2oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours