ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 15:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (13kt)
20/08/2019 15:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (13kt)
20/08/2019 14:50 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
5b (18kt)
20/08/2019 14:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (14kt)
20/08/2019 13:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
20/08/2019 13:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
20/08/2019 12:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
20/08/2019 12:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
4b (16kt)
20/08/2019 11:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
4b (14kt)
20/08/2019 11:20 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
4b (13kt)
20/08/2019 10:50 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
4b (14kt)
20/08/2019 10:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
20/08/2019 09:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
20/08/2019 09:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
4b (13kt)
20/08/2019 08:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours