ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:50 7oC (44.6oF) 93%
NNW (3300)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
05/02/2023 18:50 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3400)
7b GUSTS 8b (30ktG40kt)
05/02/2023 18:20 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/02/2023 17:50 7oC (44.6oF) 87%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/02/2023 17:31 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
05/02/2023 17:20 0oC (32.0oF) ///
NNW (3300)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
05/02/2023 16:50 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
6b (22kt)
05/02/2023 16:20 0oC (32.0oF) ///
NW (3100)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
05/02/2023 16:04 /// ///
NW (3100)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
05/02/2023 15:50 8oC (46.4oF) 81%
NW (3200)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
05/02/2023 14:50 8oC (46.4oF) 87%
NW (3200)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
05/02/2023 14:20 0oC (32.0oF) ///
WNW (3000)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
05/02/2023 13:50 8oC (46.4oF) 87%
WNW (3000)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
05/02/2023 13:20 8oC (46.4oF) 93%
NW (3100)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/02/2023 12:50 9oC (48.2oF) 81%
NW (3100)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)

Station Observations for the last 24 hours