ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 03:20 23oC (73.4oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
08/07/2020 02:50 23oC (73.4oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
08/07/2020 02:20 23oC (73.4oF) 82% CALM
08/07/2020 01:50 23oC (73.4oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
08/07/2020 01:20 22oC (71.6oF) 88%
S (1700)
2b (4kt)
08/07/2020 00:50 22oC (71.6oF) 88%
S (1700)
2b (4kt)
08/07/2020 00:20 22oC (71.6oF) 88%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2020 23:50 22oC (71.6oF) 88%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2020 23:20 23oC (73.4oF) 82%
SSE (1600)
2b (5kt)
07/07/2020 22:50 23oC (73.4oF) 82%
S (1800)
2b (4kt)
07/07/2020 22:20 24oC (75.2oF) 83%
SSE (1600)
2b (5kt)
07/07/2020 21:50 24oC (75.2oF) 83%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2020 21:20 25oC (77.0oF) 78%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2020 20:50 25oC (77.0oF) 78%
S (1700)
2b (4kt)
07/07/2020 20:20 25oC (77.0oF) 78%
WNW (2900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours