ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2023 09:50 22oC (71.6oF) 45%
S (1700)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
03/12/2023 09:20 22oC (71.6oF) 52%
S (1700)
5b (19kt)
03/12/2023 08:50 22oC (71.6oF) 52%
S (1700)
5b (20kt)
03/12/2023 08:20 22oC (71.6oF) 52%
S (1700)
5b (20kt)
03/12/2023 07:50 21oC (69.8oF) 59%
S (1700)
5b (20kt)
03/12/2023 07:20 20oC (68.0oF) 63%
S (1700)
5b (18kt)
03/12/2023 06:50 20oC (68.0oF) 59%
S (1700)
5b (17kt)
03/12/2023 06:20 19oC (66.2oF) 63%
S (1700)
4b (16kt)
03/12/2023 05:50 19oC (66.2oF) 63%
S (1700)
4b (15kt)
03/12/2023 05:20 19oC (66.2oF) 67%
S (1700)
4b (15kt)
03/12/2023 04:50 18oC (64.4oF) 72%
S (1700)
5b (18kt)
03/12/2023 04:20 18oC (64.4oF) 63%
S (1700)
5b (18kt)
03/12/2023 03:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1700)
5b (17kt)
03/12/2023 03:20 18oC (64.4oF) 63%
SSE (1600)
5b (19kt)
03/12/2023 02:50 18oC (64.4oF) 63%
S (1700)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)

Station Observations for the last 24 hours