ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2020 16:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/09/2020 15:50 24oC (75.2oF) 68%
NNW (3300)
3b (7kt)
22/09/2020 15:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
3b (8kt)
22/09/2020 14:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
22/09/2020 14:20 25oC (77.0oF) 64%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/09/2020 13:50 25oC (77.0oF) 64%
NNW (3300)
4b (14kt)
22/09/2020 13:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
3b (10kt)
22/09/2020 12:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/09/2020 12:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
22/09/2020 11:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (16kt)
22/09/2020 11:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
4b (16kt)
22/09/2020 10:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (14kt)
22/09/2020 10:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (11kt)
22/09/2020 09:50 26oC (78.8oF) 64%
NNW (3300)
4b (13kt)
22/09/2020 09:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours