ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 18:50 13oC (55.4oF) 71%
WNW (3000)
5b (17kt)
08/04/2020 18:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3200)
5b (18kt)
08/04/2020 17:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3200)
5b (18kt)
08/04/2020 17:20 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 16:50 13oC (55.4oF) 71%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 16:20 13oC (55.4oF) 76%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 76%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 15:20 13oC (55.4oF) 76%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 14:50 13oC (55.4oF) 76%
NW (3100)
5b (20kt)
08/04/2020 14:20 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
5b (20kt)
08/04/2020 13:50 13oC (55.4oF) 81%
WNW (3000)
5b (20kt)
08/04/2020 13:20 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
5b (17kt)
08/04/2020 12:50 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
5b (17kt)
08/04/2020 12:20 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
5b (17kt)
08/04/2020 11:50 13oC (55.4oF) 81%
NW (3100)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours