Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 7 Η 8. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ