Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4, ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ