Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ