ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 07:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
17/10/2019 06:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
17/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 100% CALM
17/10/2019 05:50 11oC (51.8oF) 100% CALM
17/10/2019 05:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
17/10/2019 04:50 12oC (53.6oF) 100% CALM
17/10/2019 04:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
17/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
17/10/2019 02:50 11oC (51.8oF) 100% CALM
17/10/2019 01:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/10/2019 00:50 13oC (55.4oF) 100% CALM
16/10/2019 22:50 15oC (59.0oF) 100% CALM
16/10/2019 21:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
16/10/2019 20:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
16/10/2019 19:50 17oC (62.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours