ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
05/12/2020 07:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
05/12/2020 06:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
05/12/2020 06:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
05/12/2020 05:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
05/12/2020 05:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2020 04:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2020 04:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2020 03:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2020 03:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
05/12/2020 02:50 8oC (46.4oF) 100%
W (2600)
2b (4kt)
05/12/2020 01:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
05/12/2020 00:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
04/12/2020 23:50 6oC (42.8oF) 100% CALM
04/12/2020 22:50 6oC (42.8oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours