ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 17:50 11oC (51.8oF) 57%
S (1900)
2b (4kt)
08/04/2020 17:20 11oC (51.8oF) 61%
S (1900)
1b (3kt)
08/04/2020 16:50 13oC (55.4oF) 50%
S (1800)
2b (5kt)
08/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 47% CALM
08/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 38%
SSE (1600)
2b (4kt)
08/04/2020 15:20 17oC (62.6oF) 33% CALM
08/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 31% CALM
08/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 29% CALM
08/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 29% CALM
08/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 25% CALM
08/04/2020 12:50 16oC (60.8oF) 31%
E (1000)
2b (5kt)
08/04/2020 12:20 16oC (60.8oF) 33%
E (1000)
3b (7kt)
08/04/2020 11:50 16oC (60.8oF) 35%
E (1000)
3b (10kt)
08/04/2020 11:20 15oC (59.0oF) 33%
E (1000)
4b (11kt)
08/04/2020 10:50 15oC (59.0oF) 35%
E (0900)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours