ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2020 15:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0800)
3b (10kt)
22/09/2020 15:20 25oC (77.0oF) 53%
E (0800)
3b (9kt)
22/09/2020 14:50 26oC (78.8oF) 50%
E (0900)
3b (9kt)
22/09/2020 14:20 27oC (80.6oF) 47%
E (0900)
2b (6kt)
22/09/2020 13:50 28oC (82.4oF) 41% CALM
22/09/2020 13:20 28oC (82.4oF) 38% CALM
22/09/2020 12:50 28oC (82.4oF) 38% CALM
22/09/2020 12:20 29oC (84.2oF) 39% CALM
22/09/2020 11:50 27oC (80.6oF) 41% CALM
22/09/2020 11:20 27oC (80.6oF) 44%
NE (0500)
2b (4kt)
22/09/2020 10:50 27oC (80.6oF) 44% CALM
22/09/2020 10:20 27oC (80.6oF) 44% CALM
22/09/2020 09:50 26oC (78.8oF) 50% CALM
22/09/2020 09:20 25oC (77.0oF) 53% CALM
22/09/2020 08:50 24oC (75.2oF) 56% CALM

Station Observations for the last 24 hours