ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 18:50 2oC (35.6oF) 55%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/02/2023 17:50 3oC (37.4oF) 44%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 17:20 3oC (37.4oF) 44%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 16:50 3oC (37.4oF) 47%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 16:20 3oC (37.4oF) 47%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 15:50 3oC (37.4oF) 47%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 51%
N (3500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 14:50 3oC (37.4oF) 51%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 14:20 3oC (37.4oF) 51%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
05/02/2023 13:50 3oC (37.4oF) 55%
N (0100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 13:20 3oC (37.4oF) 55%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
05/02/2023 12:50 3oC (37.4oF) 55%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
05/02/2023 12:20 3oC (37.4oF) 60%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
05/02/2023 11:50 3oC (37.4oF) 64%
WNW (2900)
3b (10kt)
05/02/2023 11:20 3oC (37.4oF) 64%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)

Station Observations for the last 24 hours