ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2023 09:20 18oC (64.4oF) 63% CALM
03/12/2023 08:50 15oC (59.0oF) 76% CALM
03/12/2023 08:20 14oC (57.2oF) 76% CALM
03/12/2023 07:50 11oC (51.8oF) 100% CALM
03/12/2023 07:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
03/12/2023 06:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
03/12/2023 06:20 8oC (46.4oF) 100% CALM
03/12/2023 05:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
03/12/2023 05:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
03/12/2023 04:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
03/12/2023 04:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/12/2023 03:50 8oC (46.4oF) 100%
WNW (3000)
2b (4kt)
03/12/2023 03:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
03/12/2023 02:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
03/12/2023 01:50 10oC (50.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours