ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2019 14:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2019 13:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2019 13:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2019 12:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2019 12:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2019 11:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2019 11:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2019 10:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2019 10:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2019 09:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 09:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 08:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 08:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 07:20 8oC (46.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours