ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 15:50 31oC (87.8oF) 32%
E (0800)
3b (9kt)
20/08/2019 15:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0900)
3b (10kt)
20/08/2019 14:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
3b (10kt)
20/08/2019 14:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
4b (11kt)
20/08/2019 13:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
4b (11kt)
20/08/2019 13:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
3b (10kt)
20/08/2019 12:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0900)
4b (11kt)
20/08/2019 12:20 33oC (91.4oF) 31%
E (1000)
3b (9kt)
20/08/2019 11:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0900)
3b (8kt)
20/08/2019 11:20 32oC (89.6oF) 32%
E (1000)
3b (8kt)
20/08/2019 10:50 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
2b (6kt)
20/08/2019 10:20 31oC (87.8oF) 37% CALM
20/08/2019 09:50 31oC (87.8oF) 37% CALM
20/08/2019 09:20 30oC (86.0oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
20/08/2019 08:50 30oC (86.0oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours