ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/03/2021 23:50 7oC (44.6oF) 93% CALM
08/03/2021 22:50 7oC (44.6oF) 93% CALM
08/03/2021 21:50 7oC (44.6oF) 93% CALM
08/03/2021 20:50 7oC (44.6oF) 93%
ENE (0700)
2b (4kt)
08/03/2021 19:50 9oC (48.2oF) 87%
E (0900)
3b (7kt)
08/03/2021 18:50 8oC (46.4oF) 93%
E (0800)
2b (6kt)
08/03/2021 17:50 9oC (48.2oF) 87%
E (0800)
3b (7kt)
08/03/2021 17:20 9oC (48.2oF) 87%
E (0800)
3b (7kt)
08/03/2021 16:50 9oC (48.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)
08/03/2021 16:20 10oC (50.0oF) 81%
E (0800)
3b (7kt)
08/03/2021 15:50 11oC (51.8oF) 81%
E (0900)
3b (8kt)
08/03/2021 15:20 13oC (55.4oF) 71%
E (0800)
3b (7kt)
08/03/2021 14:50 15oC (59.0oF) 58% CALM
08/03/2021 14:20 15oC (59.0oF) 54% CALM
08/03/2021 13:50 15oC (59.0oF) 58% CALM

Station Observations for the last 24 hours