ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 72%
W (2800)
2b (6kt)
17/10/2021 07:50 16oC (60.8oF) 76%
W (2800)
2b (6kt)
17/10/2021 07:20 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
2b (4kt)
17/10/2021 06:50 15oC (59.0oF) 87%
NNW (3300)
2b (5kt)
17/10/2021 06:20 15oC (59.0oF) 87%
NNW (3300)
2b (5kt)
17/10/2021 05:50 14oC (57.2oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
17/10/2021 05:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3100)
3b (7kt)
17/10/2021 04:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)
17/10/2021 04:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
2b (6kt)
17/10/2021 03:50 13oC (55.4oF) 93%
NW (3100)
1b (3kt)
17/10/2021 03:20 13oC (55.4oF) 93%
NW (3200)
2b (6kt)
17/10/2021 02:50 13oC (55.4oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
17/10/2021 01:50 14oC (57.2oF) 87%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/10/2021 00:50 14oC (57.2oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
16/10/2021 23:50 14oC (57.2oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours