ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/11/2023 22:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
30/11/2023 21:50 8oC (46.4oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)
30/11/2023 20:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
30/11/2023 19:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
30/11/2023 18:50 10oC (50.0oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt)
30/11/2023 17:50 10oC (50.0oF) 87%
SSW (2100)
1b (3kt)
30/11/2023 17:20 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2500)
2b (5kt)
30/11/2023 16:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
2b (4kt)
30/11/2023 16:20 13oC (55.4oF) 76%
NW (3200)
2b (4kt)
30/11/2023 15:50 15oC (59.0oF) 71% CALM
30/11/2023 15:20 16oC (60.8oF) 67%
E (0800)
2b (5kt)
30/11/2023 14:50 16oC (60.8oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
30/11/2023 14:20 17oC (62.6oF) 63%
E (0800)
2b (4kt)
30/11/2023 13:50 17oC (62.6oF) 55%
E (0900)
2b (6kt)
30/11/2023 13:20 18oC (64.4oF) 55%
E (0800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours