ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 18:50 3oC (37.4oF) 86%
W (2600)
2b (4kt)
24/01/2020 17:50 4oC (39.2oF) 86%
WSW (2500)
2b (6kt)
24/01/2020 17:20 4oC (39.2oF) 86%
W (2800)
2b (4kt)
24/01/2020 16:50 6oC (42.8oF) 75%
W (2800)
2b (4kt)
24/01/2020 16:20 6oC (42.8oF) 75% CALM
24/01/2020 15:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
24/01/2020 15:20 10oC (50.0oF) 57%
E (1000)
2b (6kt)
24/01/2020 14:50 11oC (51.8oF) 53%
E (1000)
2b (6kt)
24/01/2020 14:20 11oC (51.8oF) 53%
E (1000)
2b (6kt)
24/01/2020 13:50 12oC (53.6oF) 50%
E (1000)
2b (6kt)
24/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 53%
E (0900)
3b (7kt)
24/01/2020 12:50 12oC (53.6oF) 53%
E (0900)
3b (8kt)
24/01/2020 12:20 12oC (53.6oF) 53%
E (0800)
3b (8kt)
24/01/2020 11:50 12oC (53.6oF) 53%
E (0800)
2b (6kt)
24/01/2020 11:20 12oC (53.6oF) 53%
ENE (0600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours