ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 18:50 2oC (35.6oF) 74%
W (2600)
4b (11kt)
05/02/2023 17:50 2oC (35.6oF) 74%
W (2700)
4b (12kt)
05/02/2023 17:20 2oC (35.6oF) 74%
W (2600)
4b (11kt)
05/02/2023 16:50 2oC (35.6oF) 80%
W (2600)
3b (9kt)
05/02/2023 16:20 2oC (35.6oF) 80%
W (2600)
4b (11kt)
05/02/2023 15:50 2oC (35.6oF) 80%
WSW (2500)
3b (9kt)
05/02/2023 15:20 3oC (37.4oF) 74%
W (2700)
3b (10kt)
05/02/2023 14:50 3oC (37.4oF) 74%
W (2700)
3b (7kt)
05/02/2023 14:20 3oC (37.4oF) 74%
WNW (3000)
3b (7kt)
05/02/2023 13:50 3oC (37.4oF) 74%
W (2600)
3b (8kt)
05/02/2023 13:20 2oC (35.6oF) 80%
W (2700)
4b (11kt)
05/02/2023 12:50 2oC (35.6oF) 74%
W (2600)
4b (12kt)
05/02/2023 12:20 2oC (35.6oF) 74%
W (2800)
4b (11kt)
05/02/2023 11:50 2oC (35.6oF) 80%
WNW (3000)
4b (11kt)
05/02/2023 11:20 2oC (35.6oF) 74%
NW (3100)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours