ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 17:50 10oC (50.0oF) 61%
W (2700)
2b (4kt)
08/04/2020 17:20 12oC (53.6oF) 46% CALM
08/04/2020 16:50 13oC (55.4oF) 43% CALM
08/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 33% CALM
08/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 31%
E (0900)
2b (4kt)
08/04/2020 15:20 16oC (60.8oF) 28%
ESE (1200)
2b (5kt)
08/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 27%
SE (1300)
2b (4kt)
08/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 27%
SE (1300)
2b (6kt)
08/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 27%
E (1000)
2b (6kt)
08/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 29%
ENE (0700)
2b (5kt)
08/04/2020 12:50 18oC (64.4oF) 25%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 31%
NE (0500)
2b (6kt)
08/04/2020 11:50 16oC (60.8oF) 35%
ENE (0600)
3b (8kt)
08/04/2020 11:20 16oC (60.8oF) 35%
N (3600)
3b (7kt)
08/04/2020 10:50 16oC (60.8oF) 38%
NNE (0200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours