ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2020 18:50 21oC (69.8oF) 68%
SSE (1500)
2b (4kt)
22/09/2020 17:50 22oC (71.6oF) 64%
SE (1300)
2b (5kt)
22/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 64%
SE (1300)
2b (5kt)
22/09/2020 16:50 23oC (73.4oF) 60%
SE (1400)
2b (5kt)
22/09/2020 16:20 23oC (73.4oF) 64%
SE (1300)
2b (6kt)
22/09/2020 15:50 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/09/2020 15:20 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1200)
4b (11kt)
22/09/2020 14:50 25oC (77.0oF) 56%
ESE (1200)
4b (11kt)
22/09/2020 14:20 25oC (77.0oF) 56%
ESE (1200)
4b (11kt)
22/09/2020 13:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1200)
4b (11kt)
22/09/2020 12:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
4b (12kt)
22/09/2020 12:20 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
4b (12kt)
22/09/2020 11:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
4b (12kt)
22/09/2020 11:20 26oC (78.8oF) 57%
E (1000)
3b (10kt)
22/09/2020 10:50 26oC (78.8oF) 50%
E (0900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours