ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 12oC (53.6oF) 76%
NW (3200)
2b (5kt)
08/12/2019 14:20 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
2b (5kt)
08/12/2019 13:50 14oC (57.2oF) 76%
NNW (3400)
2b (5kt)
08/12/2019 13:20 16oC (60.8oF) 67%
NNW (3400)
2b (5kt)
08/12/2019 12:50 18oC (64.4oF) 48% CALM
08/12/2019 12:20 17oC (62.6oF) 63%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/12/2019 11:50 16oC (60.8oF) 67%
NNW (3400)
2b (4kt)
08/12/2019 11:20 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3400)
2b (6kt)
08/12/2019 10:50 14oC (57.2oF) 76%
NNW (3400)
3b (8kt)
08/12/2019 10:20 14oC (57.2oF) 71%
NNW (3400)
3b (8kt)
08/12/2019 09:50 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3400)
3b (9kt)
08/12/2019 09:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3300)
3b (10kt)
08/12/2019 08:50 10oC (50.0oF) 93%
NNW (3300)
3b (10kt)
08/12/2019 08:20 10oC (50.0oF) 93%
NW (3200)
3b (8kt)
08/12/2019 07:50 10oC (50.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours