ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/03/2021 23:50 7oC (44.6oF) 100%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/03/2021 22:50 6oC (42.8oF) 100%
WSW (2400)
2b (4kt)
08/03/2021 21:50 7oC (44.6oF) 100% CALM
08/03/2021 20:50 8oC (46.4oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
08/03/2021 19:50 8oC (46.4oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
08/03/2021 18:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
08/03/2021 17:50 12oC (53.6oF) 81%
SE (1300)
2b (5kt)
08/03/2021 17:20 12oC (53.6oF) 76%
ESE (1100)
2b (5kt)
08/03/2021 16:50 13oC (55.4oF) 71%
E (0900)
2b (5kt)
08/03/2021 16:20 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1100)
2b (6kt)
08/03/2021 15:50 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1100)
2b (6kt)
08/03/2021 15:20 14oC (57.2oF) 66%
E (0800)
3b (8kt)
08/03/2021 14:50 14oC (57.2oF) 66%
E (0900)
2b (6kt)
08/03/2021 14:20 14oC (57.2oF) 62%
E (0900)
3b (8kt)
08/03/2021 13:50 14oC (57.2oF) 62%
ESE (1100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours