ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:20 10oC (50.0oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
05/12/2020 06:50 9oC (48.2oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
05/12/2020 06:20 8oC (46.4oF) 100%
W (2800)
2b (6kt)
05/12/2020 05:50 8oC (46.4oF) 93%
W (2600)
3b (7kt)
05/12/2020 05:20 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2020 04:50 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2020 04:20 9oC (48.2oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
05/12/2020 03:50 9oC (48.2oF) 93%
W (2700)
3b (7kt)
05/12/2020 03:20 9oC (48.2oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/12/2020 02:50 8oC (46.4oF) 100%
W (2600)
3b (7kt)
05/12/2020 01:50 9oC (48.2oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
05/12/2020 00:50 8oC (46.4oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
04/12/2020 23:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
04/12/2020 22:50 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
04/12/2020 21:50 9oC (48.2oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours