ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/02/2024 05:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
24/02/2024 05:20 9oC (48.2oF) 81% CALM
24/02/2024 04:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
24/02/2024 04:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
24/02/2024 03:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
24/02/2024 03:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
24/02/2024 02:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
24/02/2024 02:20 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
24/02/2024 01:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2024 01:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2024 00:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2024 00:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
23/02/2024 23:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
23/02/2024 23:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
23/02/2024 22:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours