ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 12:00 18oC (64.4oF) 48%
N (0100)
3b (8kt)
28/10/2021 11:30 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0300)
3b (8kt)
28/10/2021 11:00 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0200)
3b (7kt)
28/10/2021 10:30 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
28/10/2021 10:00 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0200)
2b (6kt)
28/10/2021 09:30 18oC (64.4oF) 48%
N (0100)
2b (6kt)
28/10/2021 09:00 18oC (64.4oF) 44%
NNE (0200)
3b (7kt)
28/10/2021 08:30 17oC (62.6oF) 47%
N (0100)
3b (7kt)
28/10/2021 08:00 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
3b GUSTS 6b (9ktG22kt)
28/10/2021 07:30 16oC (60.8oF) 54%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (8ktG21kt)
28/10/2021 07:00 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0200)
2b GUSTS 5b (6ktG17kt)
28/10/2021 06:30 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
2b GUSTS 5b (6ktG17kt)
28/10/2021 06:00 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
2b (4kt)
28/10/2021 05:30 14oC (57.2oF) 66%
N (0100)
2b (4kt)
28/10/2021 05:00 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours