ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 21:00 2oC (35.6oF) 93%
N (3600)
2b (5kt)
05/02/2023 20:30 2oC (35.6oF) 100%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/02/2023 20:00 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
05/02/2023 19:30 1oC (33.8oF) 100%
NNE (0300)
2b (6kt)
05/02/2023 19:00 2oC (35.6oF) 93%
N (3600)
3b GUSTS 6b (8ktG22kt)
05/02/2023 18:30 3oC (37.4oF) 80%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
05/02/2023 18:00 3oC (37.4oF) 80%
N (3600)
3b (7kt)
05/02/2023 17:30 3oC (37.4oF) 80%
N (3600)
3b GUSTS 6b (9ktG26kt)
05/02/2023 17:00 3oC (37.4oF) 93%
N (3500)
2b GUSTS 5b (5ktG17kt)
05/02/2023 16:00 3oC (37.4oF) 93%
NNW (3300)
2b GUSTS 5b (6ktG17kt)
05/02/2023 15:30 3oC (37.4oF) 93%
N (3600)
2b (6kt)
05/02/2023 15:00 2oC (35.6oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
05/02/2023 14:30 4oC (39.2oF) 86%
N (3600)
2b (6kt)
05/02/2023 14:00 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/02/2023 13:30 3oC (37.4oF) 93%
NW (3100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours