ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:30 2oC (35.6oF) 86%
NNE (0200)
2b (5kt)
05/02/2023 19:00 4oC (39.2oF) 69%
NE (0400)
2b (6kt)
05/02/2023 18:30 4oC (39.2oF) 75%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/02/2023 18:00 4oC (39.2oF) 75%
NNE (0200)
2b GUSTS 4b (4ktG14kt)
05/02/2023 17:30 4oC (39.2oF) 80%
NNE (0300)
2b GUSTS 4b (5ktG16kt)
05/02/2023 17:00 4oC (39.2oF) 80%
NNE (0300)
2b (4kt)
05/02/2023 16:30 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0200)
2b GUSTS 5b (4ktG19kt)
05/02/2023 16:00 4oC (39.2oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
05/02/2023 15:30 3oC (37.4oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
05/02/2023 15:00 3oC (37.4oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
05/02/2023 14:30 3oC (37.4oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
05/02/2023 14:00 3oC (37.4oF) 80% VARIABLE 1b GUSTS 4b (3ktG15kt)
05/02/2023 13:30 3oC (37.4oF) 86%
NW (3100)
2b (4kt)
05/02/2023 13:00 3oC (37.4oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
05/02/2023 12:30 3oC (37.4oF) 80%
N (0100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours