ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 10:50 19oC (66.2oF) 45%
NE (0400)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
28/10/2021 10:20 19oC (66.2oF) 42%
NNE (0300)
2b (5kt)
28/10/2021 10:00 19oC (66.2oF) 42%
NE (0400)
3b (7kt)
28/10/2021 06:30 15oC (59.0oF) 58%
NE (0400)
2b (4kt)
28/10/2021 06:00 15oC (59.0oF) 58%
NE (0500)
2b (4kt)
28/10/2021 04:30 14oC (57.2oF) 62%
NE (0500)
1b (3kt)
28/10/2021 04:00 14oC (57.2oF) 62%
ENE (0600)
2b (4kt)
28/10/2021 03:30 14oC (57.2oF) 66%
NE (0500)
2b (4kt)
28/10/2021 03:00 14oC (57.2oF) 66%
NE (0500)
2b (4kt)
28/10/2021 02:30 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2021 02:00 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/10/2021 23:30 11oC (51.8oF) 76% CALM
27/10/2021 23:00 12oC (53.6oF) 66% CALM
27/10/2021 22:20 13oC (55.4oF) 62% CALM
27/10/2021 22:00 14oC (57.2oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours