ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2024 06:30 14oC (57.2oF) 87% CALM
27/02/2024 05:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
27/02/2024 05:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
27/02/2024 04:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/02/2024 03:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
27/02/2024 02:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/02/2024 02:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/02/2024 01:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/02/2024 01:20 13oC (55.4oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)
27/02/2024 00:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0400)
1b (3kt)
27/02/2024 00:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2024 23:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2024 23:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2024 22:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2024 22:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours