ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 11:00 16oC (60.8oF) 62%
NNE (0200)
4b (12kt)
28/10/2021 10:30 15oC (59.0oF) 62%
N (0100)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
28/10/2021 10:00 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
4b (11kt)
28/10/2021 09:30 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
3b (10kt)
28/10/2021 09:00 15oC (59.0oF) 62%
N (0100)
4b (13kt)
28/10/2021 08:30 14oC (57.2oF) 66%
N (0100)
4b (14kt)
28/10/2021 08:00 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
4b (12kt)
28/10/2021 07:00 15oC (59.0oF) 62%
N (0100)
4b (15kt)
28/10/2021 06:30 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
3b (10kt)
28/10/2021 06:00 14oC (57.2oF) 66%
N (0100)
4b (11kt)
28/10/2021 05:30 13oC (55.4oF) 71%
N (0100)
3b (10kt)
28/10/2021 05:00 13oC (55.4oF) 71%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
28/10/2021 04:30 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
3b (10kt)
28/10/2021 04:00 13oC (55.4oF) 76%
N (0100)
3b (10kt)
28/10/2021 03:30 13oC (55.4oF) 71%
NNE (0200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours