ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 11:30 17oC (62.6oF) 31%
NNE (0200)
2b (6kt)
28/10/2021 10:30 17oC (62.6oF) 31%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
28/10/2021 10:00 18oC (64.4oF) 29%
N (0100)
3b (8kt)
28/10/2021 09:00 17oC (62.6oF) 31%
N (0100)
3b GUSTS 5b (8ktG20kt)
28/10/2021 08:00 16oC (60.8oF) 33%
N (3600)
3b GUSTS 6b (9ktG23kt)
27/10/2021 14:00 18oC (64.4oF) 29%
N (0100)
3b GUSTS 5b (8ktG20kt)
27/10/2021 13:30 18oC (64.4oF) 29%
N (3600)
3b (8kt)
27/10/2021 13:00 19oC (66.2oF) 27%
NNE (0200)
3b (8kt)
27/10/2021 12:30 19oC (66.2oF) 27%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG21kt)
27/10/2021 12:00 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG19kt)
27/10/2021 11:30 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b (7kt)
27/10/2021 11:00 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b (7kt)
27/10/2021 10:30 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b (8kt)
27/10/2021 10:00 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG19kt)
27/10/2021 09:30 20oC (68.0oF) 25%
NNE (0200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours