ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Aigina (Aigina) Longitute (Lon): 23.564 Latitute (Lat): 37.763 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 10:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
28/10/2021 08:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
28/10/2021 05:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
28/10/2021 04:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
28/10/2021 03:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
28/10/2021 03:00 15oC (59.0oF) 35% CALM
28/10/2021 02:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
27/10/2021 23:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
27/10/2021 20:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
27/10/2021 19:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
27/10/2021 18:00 17oC (62.6oF) 31% CALM
27/10/2021 15:30 17oC (62.6oF) 31% CALM
27/10/2021 13:00 21oC (69.8oF) 24% CALM
27/10/2021 12:00 21oC (69.8oF) 24% CALM
27/10/2021 11:00 20oC (68.0oF) 25% CALM

Station Observations for the last 24 hours