ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 14:50 16oC (60.8oF) 51%
N (3500)
3b (9kt)
08/12/2019 14:20 17oC (62.6oF) 47%
N (3600)
3b (7kt)
08/12/2019 13:50 17oC (62.6oF) 47%
N (3600)
3b (7kt)
08/12/2019 13:20 18oC (64.4oF) 44%
N (3500)
3b (9kt)
08/12/2019 12:50 18oC (64.4oF) 41%
NNW (3300)
4b (11kt)
08/12/2019 12:20 18oC (64.4oF) 41%
NNW (3300)
3b (9kt)
08/12/2019 11:50 18oC (64.4oF) 41%
NNW (3300)
3b (8kt)
08/12/2019 11:20 18oC (64.4oF) 41%
NNW (3400)
4b (11kt)
08/12/2019 10:50 18oC (64.4oF) 41%
NW (3100)
2b (6kt)
08/12/2019 10:20 18oC (64.4oF) 44%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2019 09:50 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2019 09:20 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 08:50 16oC (60.8oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 08:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 07:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours