ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/03/2021 00:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
08/03/2021 23:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
08/03/2021 23:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/03/2021 22:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/03/2021 22:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/03/2021 21:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
08/03/2021 21:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/03/2021 20:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
08/03/2021 20:20 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
08/03/2021 19:50 12oC (53.6oF) 71%
WSW (2400)
1b (3kt)
08/03/2021 19:20 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
2b (5kt)
08/03/2021 18:50 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
3b (7kt)
08/03/2021 18:20 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
2b (5kt)
08/03/2021 17:50 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
3b (8kt)
08/03/2021 17:20 12oC (53.6oF) 71%
SSW (2100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours