ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 18:20 13oC (55.4oF) 40%
N (0100)
5b (17kt)
08/04/2020 17:50 13oC (55.4oF) 40%
N (0100)
4b (15kt)
08/04/2020 17:20 13oC (55.4oF) 40%
N (0100)
4b (15kt)
08/04/2020 16:50 13oC (55.4oF) 40%
N (0100)
5b (17kt)
08/04/2020 16:20 13oC (55.4oF) 37%
N (0100)
5b (17kt)
08/04/2020 15:50 14oC (57.2oF) 40%
N (0100)
5b (19kt)
08/04/2020 15:20 14oC (57.2oF) 38%
NNE (0200)
6b (23kt)
08/04/2020 14:50 14oC (57.2oF) 38%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (24ktG37kt)
08/04/2020 14:20 13oC (55.4oF) 43%
N (0100)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
08/04/2020 13:50 14oC (57.2oF) 40%
NNE (0200)
6b (25kt)
08/04/2020 13:20 14oC (57.2oF) 40%
NNE (0200)
6b (26kt)
08/04/2020 12:50 14oC (57.2oF) 43%
NNE (0200)
6b (25kt)
08/04/2020 12:20 14oC (57.2oF) 43%
NNE (0200)
7b (30kt)
08/04/2020 11:50 14oC (57.2oF) 43%
NNE (0300)
7b GUSTS 9b (32ktG45kt)
08/04/2020 11:20 14oC (57.2oF) 40%
NNE (0300)
7b GUSTS 9b (32ktG44kt)

Station Observations for the last 24 hours