ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 15:20 28oC (82.4oF) 25%
N (0100)
4b (16kt)
20/08/2019 14:50 29oC (84.2oF) 26%
NNE (0200)
5b (18kt)
20/08/2019 14:20 30oC (86.0oF) 24%
NE (0400)
5b (21kt)
20/08/2019 13:50 29oC (84.2oF) 30%
NE (0400)
5b (21kt)
20/08/2019 13:20 29oC (84.2oF) 30%
NE (0500)
6b (23kt)
20/08/2019 12:50 29oC (84.2oF) 30%
NE (0500)
6b (23kt)
20/08/2019 12:20 30oC (86.0oF) 28%
NE (0400)
6b (23kt)
20/08/2019 11:50 29oC (84.2oF) 30%
NE (0400)
6b (25kt)
20/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 26%
NNE (0200)
6b (26kt)
20/08/2019 10:50 29oC (84.2oF) 28%
NNE (0200)
6b (23kt)
20/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 34%
NNE (0200)
5b (21kt)
20/08/2019 09:50 28oC (82.4oF) 41%
N (0100)
5b (20kt)
20/08/2019 09:20 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
5b (18kt)
20/08/2019 08:50 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
5b (18kt)
20/08/2019 08:20 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours