ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 08:20 20oC (68.0oF) 59%
NE (0500)
2b (6kt)
17/10/2021 07:50 19oC (66.2oF) 63%
NE (0500)
2b (5kt)
17/10/2021 07:20 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2021 06:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2021 06:20 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 05:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 05:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
1b (1kt)
17/10/2021 04:50 17oC (62.6oF) 72% CALM
17/10/2021 04:20 16oC (60.8oF) 76%
NNW (3400)
1b (2kt)
17/10/2021 03:50 17oC (62.6oF) 72% CALM
17/10/2021 03:20 16oC (60.8oF) 87%
WSW (2500)
1b (2kt)
17/10/2021 02:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 02:20 15oC (59.0oF) 87%
NNW (3300)
1b (3kt)
17/10/2021 01:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
17/10/2021 01:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours