ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 07:20 21oC (69.8oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 06:50 20oC (68.0oF) 72%
N (0100)
1b (3kt)
17/10/2019 06:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
17/10/2019 05:50 19oC (66.2oF) 77%
SW (2300)
1b (2kt)
17/10/2019 05:20 18oC (64.4oF) 82%
WSW (2500)
1b (3kt)
17/10/2019 04:50 18oC (64.4oF) 77%
WSW (2400)
1b (2kt)
17/10/2019 04:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 03:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
17/10/2019 03:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2019 02:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2019 02:20 15oC (59.0oF) 87%
SW (2300)
1b (3kt)
17/10/2019 01:50 16oC (60.8oF) 87%
W (2700)
1b (3kt)
17/10/2019 01:20 15oC (59.0oF) 87%
WSW (2400)
1b (2kt)
17/10/2019 00:50 15oC (59.0oF) 93%
SW (2300)
1b (2kt)
17/10/2019 00:20 16oC (60.8oF) 93%
W (2700)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours