ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 23:50 15oC (59.0oF) 54%
N (0100)
3b (9kt)
19/05/2022 23:20 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
3b (9kt)
19/05/2022 22:50 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
3b (7kt)
19/05/2022 22:20 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
3b (7kt)
19/05/2022 21:50 15oC (59.0oF) 50%
N (3600)
2b (5kt)
19/05/2022 21:20 16oC (60.8oF) 47%
N (3600)
3b (7kt)
19/05/2022 20:50 16oC (60.8oF) 47%
N (3600)
3b (7kt)
19/05/2022 20:20 16oC (60.8oF) 44%
NNE (0200)
4b (12kt)
19/05/2022 19:50 16oC (60.8oF) 44%
N (0100)
4b (15kt)
19/05/2022 19:20 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3400)
4b (13kt)
19/05/2022 18:50 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3400)
4b (15kt)
19/05/2022 18:20 16oC (60.8oF) 44%
N (3500)
4b (11kt)
19/05/2022 17:50 16oC (60.8oF) 44%
N (3500)
3b (10kt)
19/05/2022 17:20 17oC (62.6oF) 38%
N (3500)
4b (11kt)
19/05/2022 16:50 17oC (62.6oF) 38%
NNW (3400)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours