ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 18:50 5oC (41.0oF) 75%
WSW (2500)
1b (1kt)
24/01/2020 18:20 5oC (41.0oF) 70%
WSW (2500)
1b (2kt)
24/01/2020 17:50 6oC (42.8oF) 65%
W (2600)
1b (2kt)
24/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 70%
SW (2300)
1b (3kt)
24/01/2020 16:50 7oC (44.6oF) 65%
WSW (2500)
1b (3kt)
24/01/2020 16:20 7oC (44.6oF) 65%
N (3500)
1b (3kt)
24/01/2020 15:50 7oC (44.6oF) 65%
NNE (0200)
1b (3kt)
24/01/2020 15:20 9oC (48.2oF) 61%
ENE (0600)
1b (3kt)
24/01/2020 14:50 10oC (50.0oF) 57%
ENE (0600)
2b (5kt)
24/01/2020 14:20 10oC (50.0oF) 57%
NE (0400)
2b (4kt)
24/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 53%
E (0800)
2b (5kt)
24/01/2020 13:20 11oC (51.8oF) 53%
ENE (0600)
3b (8kt)
24/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 53%
E (0800)
3b (7kt)
24/01/2020 12:20 11oC (51.8oF) 49%
ENE (0600)
3b (8kt)
24/01/2020 11:50 11oC (51.8oF) 49%
NE (0500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours