ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2024 14:50 25oC (77.0oF) 33%
NE (0400)
4b (14kt)
13/04/2024 14:20 26oC (78.8oF) 29%
NNE (0300)
4b (13kt)
13/04/2024 13:50 26oC (78.8oF) 29%
NNE (0300)
4b (13kt)
13/04/2024 13:20 26oC (78.8oF) 29%
NNE (0200)
4b (15kt)
13/04/2024 12:50 26oC (78.8oF) 29%
NNE (0200)
4b (16kt)
13/04/2024 12:20 25oC (77.0oF) 31%
N (0100)
5b (19kt)
13/04/2024 11:50 25oC (77.0oF) 33%
N (3600)
5b (20kt)
13/04/2024 11:20 25oC (77.0oF) 33%
NNE (0300)
5b (18kt)
13/04/2024 10:50 26oC (78.8oF) 31%
NE (0400)
5b (19kt)
13/04/2024 10:20 25oC (77.0oF) 35%
NE (0400)
5b (19kt)
13/04/2024 09:50 24oC (75.2oF) 37%
NE (0400)
5b (19kt)
13/04/2024 09:20 25oC (77.0oF) 35%
NE (0500)
5b (20kt)
13/04/2024 08:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0300)
5b (17kt)
13/04/2024 08:20 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0300)
5b (20kt)
13/04/2024 07:50 23oC (73.4oF) 43%
NE (0400)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours