ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2020 19:20 20oC (68.0oF) 72%
WSW (2400)
1b (1kt)
22/09/2020 18:50 21oC (69.8oF) 68% CALM
22/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 68%
NE (0400)
2b (5kt)
22/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 72%
NE (0400)
2b (5kt)
22/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 68%
NE (0400)
2b (5kt)
22/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 68%
NNE (0300)
2b (5kt)
22/09/2020 16:20 22oC (71.6oF) 68%
NNE (0200)
3b (7kt)
22/09/2020 15:50 23oC (73.4oF) 64%
NNE (0200)
3b (9kt)
22/09/2020 15:20 23oC (73.4oF) 60%
NNE (0300)
3b (8kt)
22/09/2020 14:50 24oC (75.2oF) 60%
NE (0400)
3b (10kt)
22/09/2020 14:20 24oC (75.2oF) 64%
ENE (0600)
3b (8kt)
22/09/2020 13:50 25oC (77.0oF) 56%
ENE (0600)
4b (13kt)
22/09/2020 13:20 25oC (77.0oF) 56%
ENE (0700)
4b (12kt)
22/09/2020 12:50 26oC (78.8oF) 53%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
22/09/2020 12:20 26oC (78.8oF) 53%
ENE (0600)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours