ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2020 07:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
05/12/2020 07:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
05/12/2020 06:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 06:20 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 05:50 9oC (48.2oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
05/12/2020 05:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 04:50 9oC (48.2oF) 87%
WNW (2900)
1b (3kt)
05/12/2020 04:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2020 03:50 9oC (48.2oF) 93%
W (2600)
1b (3kt)
05/12/2020 03:20 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 02:50 10oC (50.0oF) 93%
N (3600)
1b (1kt)
05/12/2020 02:20 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
05/12/2020 01:50 11oC (51.8oF) 93%
WSW (2400)
1b (2kt)
05/12/2020 01:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
05/12/2020 00:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours