ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:20 5oC (41.0oF) 52%
N (3600)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
05/02/2023 18:50 5oC (41.0oF) 56%
N (3600)
6b (22kt)
05/02/2023 18:20 5oC (41.0oF) 60%
N (3600)
6b GUSTS 8b (22ktG35kt)
05/02/2023 17:50 5oC (41.0oF) 56%
N (3600)
6b (23kt)
05/02/2023 17:20 5oC (41.0oF) 60%
N (3600)
6b GUSTS 8b (25ktG36kt)
05/02/2023 16:50 6oC (42.8oF) 60%
N (3600)
6b GUSTS 8b (24ktG38kt)
05/02/2023 16:20 6oC (42.8oF) 60%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG31kt)
05/02/2023 15:50 6oC (42.8oF) 60%
N (3500)
4b (16kt)
05/02/2023 15:20 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0300)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
05/02/2023 14:50 5oC (41.0oF) 75%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
05/02/2023 14:20 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0200)
5b GUSTS 8b (21ktG35kt)
05/02/2023 13:50 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0200)
6b GUSTS 8b (22ktG34kt)
05/02/2023 13:20 4oC (39.2oF) 86%
N (3600)
5b (20kt)
05/02/2023 12:50 3oC (37.4oF) 80%
N (3500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
05/02/2023 12:20 4oC (39.2oF) 75%
NW (3100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours