ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 10:30 18oC (64.4oF) 63%
N (3500)
6b GUSTS 8b (25ktG36kt)
28/10/2021 10:00 17oC (62.6oF) 67%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG40kt)
28/10/2021 09:30 17oC (62.6oF) 67%
N (3500)
7b (30kt)
28/10/2021 09:00 17oC (62.6oF) 72%
N (3500)
7b GUSTS 9b (29ktG42kt)
28/10/2021 08:30 17oC (62.6oF) 67%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
28/10/2021 08:00 17oC (62.6oF) 67%
N (3600)
5b GUSTS 8b (21ktG36kt)
28/10/2021 07:30 17oC (62.6oF) 67%
N (3600)
4b GUSTS 8b (15ktG34kt)
28/10/2021 07:00 17oC (62.6oF) 63%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
28/10/2021 06:30 16oC (60.8oF) 67%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG32kt)
28/10/2021 06:00 17oC (62.6oF) 63%
N (3600)
4b GUSTS 7b (15ktG29kt)
28/10/2021 05:30 16oC (60.8oF) 67%
N (3600)
4b GUSTS 8b (16ktG34kt)
28/10/2021 05:00 17oC (62.6oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 8b (20ktG34kt)
28/10/2021 04:30 17oC (62.6oF) 63%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG32kt)
28/10/2021 04:00 16oC (60.8oF) 67%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG30kt)
28/10/2021 03:30 16oC (60.8oF) 67%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours