ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2024 07:30 16oC (60.8oF) 33%
NNE (0200)
3b (10kt)
27/02/2024 06:30 16oC (60.8oF) 33%
NE (0400)
3b (10kt)
27/02/2024 06:00 16oC (60.8oF) 33%
NE (0400)
4b (13kt)
27/02/2024 05:30 15oC (59.0oF) 35%
N (0100)
4b (11kt)
27/02/2024 05:00 15oC (59.0oF) 35%
N (3600)
3b (7kt)
27/02/2024 04:30 14oC (57.2oF) 38%
N (3500)
3b (10kt)
27/02/2024 03:30 14oC (57.2oF) 38%
N (3500)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
27/02/2024 03:00 14oC (57.2oF) 38%
N (3600)
3b (8kt)
27/02/2024 02:30 14oC (57.2oF) 38%
N (3600)
3b (8kt)
27/02/2024 02:00 15oC (59.0oF) 35%
N (0100)
5b (18kt)
27/02/2024 01:30 15oC (59.0oF) 35%
NNE (0200)
5b (18kt)
27/02/2024 01:00 14oC (57.2oF) 38%
N (3500)
3b (8kt)
27/02/2024 00:30 15oC (59.0oF) 35%
N (0100)
3b (9kt)
27/02/2024 00:00 15oC (59.0oF) 35%
NNE (0300)
3b (10kt)
26/02/2024 23:30 15oC (59.0oF) 35%
NNE (0300)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours