ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/08/2022 14:20 32oC (89.6oF) 42% VARIABLE 1b (2kt)
19/08/2022 13:30 31oC (87.8oF) 54%
SSE (1500)
2b (6kt)
19/08/2022 12:50 31oC (87.8oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
19/08/2022 12:20 32oC (89.6oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
19/08/2022 12:00 34oC (93.2oF) 31% CALM
19/08/2022 11:30 30oC (86.0oF) 54% VARIABLE 1b (3kt)
19/08/2022 10:50 31oC (87.8oF) 45%
NNE (0300)
3b (7kt)
19/08/2022 09:50 30oC (86.0oF) 51%
N (0100)
2b (4kt)
19/08/2022 09:30 29oC (84.2oF) 54%
NNE (0300)
3b (7kt)
19/08/2022 09:00 30oC (86.0oF) 47%
N (0100)
3b (9kt)
19/08/2022 08:30 32oC (89.6oF) 35%
N (3600)
3b (10kt)
19/08/2022 08:00 28oC (82.4oF) 57%
NNE (0200)
4b (11kt)
19/08/2022 07:20 28oC (82.4oF) 61%
N (0100)
3b (8kt)
19/08/2022 06:50 28oC (82.4oF) 57%
N (0100)
3b (10kt)
19/08/2022 06:30 28oC (82.4oF) 53%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours