ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 08:30 33oC (91.4oF) 31%
N (0100)
2b (5kt)
02/07/2022 08:00 33oC (91.4oF) 31%
N (3600)
2b (5kt)
02/07/2022 07:30 33oC (91.4oF) 31%
N (3500)
2b (4kt)
02/07/2022 07:00 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
1b (3kt)
02/07/2022 06:30 32oC (89.6oF) 30%
N (0100)
2b (4kt)
02/07/2022 06:00 31oC (87.8oF) 32%
N (3500)
2b (4kt)
02/07/2022 05:30 30oC (86.0oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 05:00 28oC (82.4oF) 38% CALM
02/07/2022 04:30 27oC (80.6oF) 38% CALM
02/07/2022 04:00 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 03:30 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 03:00 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 02:30 26oC (78.8oF) 41% CALM
02/07/2022 02:00 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 01:30 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours