ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2021 10:30 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
28/10/2021 10:00 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
5b (17kt)
28/10/2021 09:30 17oC (62.6oF) 55%
NNE (0300)
5b (19kt)
28/10/2021 09:00 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
28/10/2021 08:30 16oC (60.8oF) 58%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
28/10/2021 08:00 16oC (60.8oF) 54%
NE (0400)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
28/10/2021 07:30 15oC (59.0oF) 58%
NE (0400)
6b GUSTS 8b (23ktG34kt)
28/10/2021 07:00 15oC (59.0oF) 62%
NE (0400)
6b (22kt)
28/10/2021 06:30 14oC (57.2oF) 71%
NE (0400)
5b (17kt)
28/10/2021 06:00 14oC (57.2oF) 71%
NNE (0300)
4b (14kt)
28/10/2021 05:30 13oC (55.4oF) 76%
NNE (0300)
4b (13kt)
28/10/2021 05:00 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0200)
3b (9kt)
28/10/2021 04:30 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
3b (10kt)
28/10/2021 04:00 12oC (53.6oF) 76%
NE (0400)
3b (7kt)
28/10/2021 03:30 13oC (55.4oF) 76%
NE (0400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours