ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/02/2023 19:00 2oC (35.6oF) 86%
N (0100)
4b GUSTS 7b (16ktG29kt)
05/02/2023 18:00 3oC (37.4oF) 80%
N (0100)
5b GUSTS 8b (17ktG37kt)
05/02/2023 17:30 3oC (37.4oF) 80%
N (0100)
5b GUSTS 7b (20ktG33kt)
05/02/2023 17:00 3oC (37.4oF) 80%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG32kt)
05/02/2023 16:30 3oC (37.4oF) 86%
N (0100)
6b GUSTS 8b (22ktG35kt)
05/02/2023 16:00 3oC (37.4oF) 86%
N (0100)
5b GUSTS 8b (21ktG35kt)
05/02/2023 15:30 3oC (37.4oF) 86%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
05/02/2023 15:00 2oC (35.6oF) 93%
N (0100)
5b GUSTS 7b (17ktG31kt)
05/02/2023 14:30 2oC (35.6oF) 93%
N (0100)
5b GUSTS 7b (17ktG32kt)
05/02/2023 14:00 3oC (37.4oF) 86%
N (3600)
5b GUSTS 8b (17ktG34kt)
05/02/2023 13:30 3oC (37.4oF) 86%
N (0100)
4b (14kt)
05/02/2023 13:00 2oC (35.6oF) 86%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG26kt)
05/02/2023 12:30 1oC (33.8oF) 100%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG24kt)
05/02/2023 12:00 1oC (33.8oF) 93%
N (3500)
3b GUSTS 6b (8ktG22kt)
05/02/2023 11:30 2oC (35.6oF) 93%
N (3500)
3b GUSTS 5b (7ktG21kt)

Station Observations for the last 24 hours