ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/07/2020 06:00 27oC (80.6oF) 60%
N (3500)
4b (12kt)
07/07/2020 16:00 30oC (86.0oF) 51%
SE (1400)
3b (8kt)
07/07/2020 15:00 30oC (86.0oF) 51%
SSE (1600)
3b (8kt)
07/07/2020 14:00 31oC (87.8oF) 45%
S (1700)
4b (12kt)
07/07/2020 13:00 30oC (86.0oF) 51%
S (1700)
3b (10kt)
07/07/2020 12:00 31oC (87.8oF) 45%
SSE (1500)
3b (10kt)
07/07/2020 11:00 31oC (87.8oF) 45%
NNW (3300)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
07/07/2020 09:00 30oC (86.0oF) 47%
N (3500)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
07/07/2020 08:00 29oC (84.2oF) 54%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
07/07/2020 07:00 29oC (84.2oF) 54%
NW (3200)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
07/07/2020 06:00 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
07/07/2020 05:00 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
06/07/2020 16:00 29oC (84.2oF) 47% CALM
06/07/2020 15:00 29oC (84.2oF) 47% CALM
06/07/2020 14:00 31oC (87.8oF) 39%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours