ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 09:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 3b GUSTS 5b (7ktG21kt)
25/10/2021 07:00 15oC (59.0oF) 67%
NNE (0300)
3b GUSTS 6b (7ktG23kt)
25/10/2021 06:00 15oC (59.0oF) 67%
E (0800)
1b GUSTS 4b (1ktG11kt)
24/10/2021 15:00 19oC (66.2oF) 72%
NNE (0300)
3b (8kt)
24/10/2021 14:00 20oC (68.0oF) 63%
NNE (0300)
3b (8kt)
24/10/2021 13:00 20oC (68.0oF) 63%
NNE (0300)
3b (8kt)
24/10/2021 12:00 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0300)
3b (8kt)
24/10/2021 11:00 22oC (71.6oF) 49% CALM
24/10/2021 09:00 22oC (71.6oF) 49% CALM
24/10/2021 08:00 22oC (71.6oF) 49% CALM
24/10/2021 07:00 19oC (66.2oF) 48% CALM
23/10/2021 15:00 26oC (78.8oF) 35%
S (1800)
2b (5kt)
23/10/2021 14:00 27oC (80.6oF) 31%
WNW (3000)
3b (8kt)
23/10/2021 13:00 27oC (80.6oF) 31%
WNW (3000)
5b (17kt)
23/10/2021 12:00 25oC (77.0oF) 38%
WNW (3000)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours